Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 1 time 55 min siden

Kan noen hjelpe meg å tyde teksten?

2 timer 38 sek siden
(Brukslenke for sidevisning er bedre ved tyding, så man får bladd i boka for å sammenlikne skrift.) Akershus fylke, Gjerdrum, Heni i Gjerdrum, Ministerialbok nr. I 4 (1816-1836), Fødte og døpte 1832, Side 306-307 Permanent bilde-ID: kb20061102030217 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20061102030217 (Nr. 24) Faren er ungkarl og .. Jæger Ole Sørensen, Tjenestekarl paa Kulsrud og moren er pigen Anne Christophersdatter Nerlöes. Ved konfirmasjonen står det Kjærstad etter farens navn. Akershus fylke, Gjerdrum, Heni i Gjerdrum, Ministerialbok nr. I 6 (1845-1856), Konfirmerte 1847, Side 118 Permanent bilde-ID: kb20060308040121 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060308040121 (Nr. 18)

Ragnhild Lindstrøm/Nygaard f. 17/5 1886 Stockholm, til Osterøy

2 timer 5 min siden
Godman er vergen, ja. I dette tilfelle presten Fred. Gappila. Anna var enke etter Andreas Juliebø, jernbaneprest i Kiruna, så det var vel avtakeren som var verge. Så det er nok han som har tilføyd det med svakere maskinskrift. Familien ville nok visst det om det ble søkt etter Ragnhild i andre land enn Sverige. Så hovedfokuset mitt er å prøve å finne henne i 1910. Dessverre er inn/utflyttingslistene i Norge så dårlige at en ikke kan stole helt på dem. Hun kan ha returnert til Sverige, evt. emigrert til USA.

Kan noen hjelpe meg å tyde teksten?

2 timer 40 min siden
Hei, Jeg har funnet fram til min tippoldemor i Gjerdrum prestekontors kirkebøker, Ministrialebok nr. I 4, 1816-1836, side 306-307. Hennes navn var Inger Maria Olsdatter (f. 16/9-1831). Jeg er ikke i stand til å se fra teksten hvem som var hennes foreldre. Kan noen hjelpe meg å tyde?

Ragnhild Lindstrøm/Nygaard f. 17/5 1886 Stockholm, til Osterøy

2 timer 41 min siden
God man er omtrent verge, men skrives i to ord. Men, hun er fravaerende, så det er ikke umulig. Er det mulig at det finnes mere informasjon om dette skiftet i rettens arkiver? Hvis det blev et internasjonelt spörsmål (betreffende arv fra Sverige til ikke lokalisert norsk statsborger sannsynligvis i Norge), kanskje der er noen spor i norske arkiver?

Kan noen hjelpe meg å tyde hva som står?

2 timer 45 min siden
Hei, Jeg er for tiden opptatt av en av mine oldefedre og hans foreldre. Min oldefar (Martin Olsen) er født i 31/5-1872 (Gjerdrum prestekontor kirkebøker, Ministerialbok nr. I 8, 1867-1880, s.59-60). Min tippoldemors mann er ikke far til barnet, og i videre opptegninger står Ole Guldbransen (Fladby) som far. Det jeg lurer på er om det ved Martins fødsels-/dåpsopptegnelse bekreftes at Ole Guldbrandsen er biologisk far eller om han bare har påtatt seg oppforstringen av barnet. Jeg ikke klarer ikke å tyde teksten på vedlagte bilde, kan noen hjelpe meg?

To stk. side 399 i same skanna protokoll – den eine er faktisk upaginert

2 timer 49 min siden
Mange takk; da er dette rettet. Om du er interessert: Sidetallsindekseringa er manuell, men med maskinell støtte. Har indeksereren lagret et bilde med sidetall 398, vil indekseringsprogrammet foreslå 399 som sidetall for det neste bildet, og har indeksereren lagret et bilde med sidetall 2-3, vil indekseringsprogrammet foreslå 4-5 som sidetall for det neste bildet, osv. Så må indeksereren sørge for å "justere" hver gang det forekommer avvik. I dette tilfellet - for øvrig tilbake i 2007 - har indeksereren antakelig oversett at det ene oppslaget ikke var paginert, slik at det ble lagret som s. 399, og når vedkommende da kom til den virkelige s. 399, foreslo indekseringsprogrammet s. 400. Dette justerte indeksereren til s. 399, men han/hun burde også ha gått ett bilde tilbake for å undersøke om avviket hadde oppstått tidligere. Det er mange små detaljer i indekseringsarbeidet, og feil av denne typen har vi nok en hel del av. Når vi først indekserer med sidetall, er det naturligvis en forventning om at det skal være riktig, så vi setter pris på meldinger om feil.

Michel Pedersen Deglum eie i Furnes

3 timer 16 min siden
Grethe - her er det jeg har mottatt om familien til Kari Larsdatter som ble født i Stange. Men er fortsatt usikker på om det er denne Kari eller den som ble født i Vang som er den rette. 1. Ole Nilsen, f. 1716 - 1718, bosted 1756 - 1779 i Blårud, Stange, folketelling 1801 i Nashaugeie, Vang, d. 1801 i Nashaugeie, Vang, gravlagt 13 jun 1801 i Vang. Gift 12 okt 1747 i Vang, med Mari Olsdatter, f. 1728 i Vang ?, bosted 1756 - 1775 i Blårud, Stange, d. 1775 i Blårud, Stange, gravlagt 12 mar 1775 i Stange. Forlovere Ole Olsen Flakstad og Ole Gulbrandsen Blystad. Har ihvertfall to barn til dåpen i Vang før de flytter til Blårud. I 1756 er det en Lisbeth Blaarud som er fadder. Det er ham som bor med datter og barnebarn på Nashougeie i 1801, men han er oppført med feil patronym. Han kalles i 1801 for Ole Olsen. 11. Nils Olsen, f. 1753 på Blystad, Vang, døpt 19 apr 1753 i Vang, bosted 1777 på Blårud, Stange. Forlovere Christopher Kaaterud og sergenat Leigh. Gift 4 apr 1777 i Stange, med Vivicke Andersdatter. Vivicke: Det er en Viviche Andersdatter på Hovinsholm på Næs i 1801. F. ca. 1750. Men hun er oppført som ugift tjenestepike. 12. Anne Olsdatter, f. 1754 i Blystad, Vang, døpt 27 des 1754 i Vang. Gift 19 jul 1779 i Stange, med Mikkel Syversen, f. 1746, d. 1793 i Myrseie, Vang, gravlagt 21 jan 1793 i Vang. Mikkel: Ungkar og pike når de gifter seg. De ser ut til å forsvinne fra Stange. Han er heller ikke født i Stange. Fra Stange bygdebok: "Ved skjøte 13/7 1773 selger Ole Nilsen halvdelen (av Blårud) til Ole Jakobsen for 520 rdr., og 19/10 1779 den annen halvdel til sin svigersønn Mikkel Syversen og kone Anne Olsdtr. (f. 1752) for 495 rdr. og føderåd til Ole." Ved skjøte 21/4 1787 selger Mikkel Syversen Søndre Blårud til Jens Olsen Hjellum for 670 rdr. De ser ut til å flyttet fra Stange. Finner ingen som passer i 1801. Kjøper i 1787 Lageråa hvor de bor i et par år. Sønnen Ole blir født på Lageråen. Anne Olsdatter bor i 1801 på Nashougeie med de to barna Ole Mikkelsen og Olive Mikkelsdatter. Alder oppgitt til 50 år som stemmer gangske bra. Da bor også Ole Olsen, hennes far sammen med dem. Han er også enkemann etter første ekteskap. Forsørges av fattigkassen. Problemet er bare at han burde hete "Ole Nilsen". 121. Mari Mikkelsdatter, f. 1780 i Blårud, Stange, døpt 20 feb 1780 i Stange. 122. Syver Mikkelsen, f. 1784 i Blårud, Stange, døpt 22 feb 1784 i Stange. Ved skjøte 21/4 1787 selger Mikkel Syversen Søndre Blårud til Jens Olsen Hjellum. 123. Mari Mikkelsdatter, f. 1786 i Blårud, Stange, døpt 13 aug 1786 i Stange. 124. Ole Mikkelsen, f. 1789 på Lageråen. Vang, døpt 1 jun 1789 i Vang. 125. Oliv Mikkelsdatter, f. 1792 i Myrseie, Vang, døpt 4 mai 1792 i Vang. 13. Kristoffer Olsen, f. 1756 i Blårud, Stange, døpt 10 okt 1756 i Stange. Finner ingen KO som passer som gift i Stange. 14. Marte Olsdatter, f. 1758 i Blårud, Stange, døpt 3 sep 1758 i Stange. Det er i 1792 en fadder MO Finborudeie som er fadder til Oliv Mikkelsdatter. Er dette Annes søster ? 15. Anders Olsen, f. 1760 i Blårud, Stange, døpt 13 jul 1760 i Stange. 16. Elisabet Olsdatter, f. 1762, d. 1764 i Blårud, Stange, gravlagt 24 jun 1764 i Stange. 17. Helvig Olsdatter, f. 1763 i Blårud, Stange, døpt 31 mar 1763 i Stange, bosted 1795 i Veflen, Stange, d. 1 okt 1844 i Kirkebyeie, Furnes, gravlagt 14 okt 1844 i Furnes. Gift 19 nov 1795 i Stange, med Lars Eriksen, f. 1771 i Norvieie, Stange (sønn av Erik Jensen og Kari Hansdatter), døpt 24 nov 1771 i Stange, bosted 1795 på Arstad, Stange, folketelling (fam) 1801 på Norvieie, Stange. 171. Kari Larsdatter, f. 1797 på Norvieie, Stange, døpt 23 okt 1797 i Stange. Finner henne ikke som begravet før konfirmasjonsalder og ikke som konfirmert i Stange. 172. Ole Larsen, f. 1800 i Norvieie, Stange, døpt 13 jul 1800 i Stange. 173. Erik Larsen, f. 1803 i Kirkebyeie, Furnes. 18. Mons Olsen, f. 1765 i Blårud, Stange, døpt 16 jun 1765 i Stange, d. 1768 i Blårud, Stange, gravlagt 11 des 1768 i Stange. 19. Ole Olsen, f. 1767 i Blårud, Stange, døpt 26 jul 1767 i Stange, d. 1768 i Blårud, Stange, gravlagt 1 jan 1768 i Stange. 1A. Oliv Olsdatter, f. 1769 i Blårud, Stange, døpt 8 okt 1769 i Stange. 1B. Malene Olsdatter, f. 1771. 1C. Eva Elisabet Olsdatter, f. 1772 i Blårud, Stange, døpt 1 nov 1772 i Stange. Da hun konfirmeres kalles hun Lisbeth. Stein

Peder Arentsen from Dypvåg

6 timer 52 min siden
https://www.geni.com/people/Cecilie-Sille-Johanne-Eikeland/6000000018221643156

Peder Arentsen from Dypvåg

7 timer 2 min siden
Ellen 1808 Arent Mathisen Egeland and Sille Johanesd.(feilskrevet farsnavn) No 39 https://media.digitalarkivet.no/view/9532/44

Peder Arentsen from Dypvåg

7 timer 8 min siden
Arndt 1811 Arndt Mathiasen and Sille Johanne Niels Dtr Egeland. No 21 https://media.digitalarkivet.no/view/9532/54

Peder Arentsen from Dypvåg

7 timer 14 min siden
Niels 1791 Arent Mathiasen Egeland and Sille Nielsd. No 46 https://media.digitalarkivet.no/view/9531/75

Peder Arentsen from Dypvåg

7 timer 22 min siden
Mathias 27 jul 1794. Arent Mathiesen and Sille Nielsd Egeland. https://media.digitalarkivet.no/view/9431/43

Peder Arentsen from Dypvåg

7 timer 28 min siden
Maren 1803 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000013296028

Peder Arentsen from Dypvåg

7 timer 29 min siden
Sille sitt navn er feilskrevet som Gitte. Har lagt inn korreksjon. https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000013295327

Peder Arentsen from Dypvåg

7 timer 33 min siden
1801 Ole Arent Mathisen Egeland and Sille Nielsd. https://media.digitalarkivet.no/view/9532/13

Peder Arentsen from Dypvåg

7 timer 42 min siden
Samme paret? https://www.familysearch.org/search/record/results?count=20&query=%2Bfather_givenname%3Aarnt~ %2Bfather_surname%3Amathisen~ %2Bmother_givenname%3A"sille johanne"~ %2Bmother_surname%3Anielsdatter~

Peder Arentsen from Dypvåg

7 timer 50 min siden
thank you very much, I do not know much about geography, I get lost with the farm names

Dorothea Friis og arvingene etter Vincents Jensen Friis (1632-1689) i Trondheim

7 timer 52 min siden
. Vi har da nevnt flg. barn av borgermester i Ribe, Hans Nielsen Friis (1587-1650) og Lene Kjeldsdatter (gift rundt 1615 ?) : - Niels (?) (f. rundt 1615 ?) - Kirsten (f. rundt 1618 ?) - Maren 1626 - Ib 1627 - Peder 1630 Var det enda flere ? .

Dorothea Friis og arvingene etter Vincents Jensen Friis (1632-1689) i Trondheim

7 timer 59 min siden
. Vet vi at borgermester i Ribe, Hans Nielsen Friis (1587-1650) hadde en sønn Niels (som var lagmann i Skien (bestalling 1656) skifte 1658), slik at tvilen mao. kun gjelder hvorvidt det kan ha vært samme mann (navnebror) som var Oversekretær i Danske kanselli allerede i 1623 og ev. senere Kommissær (i Agder ?) i 1643 ? (I Wikipedia-artikkelen som det linkes til innlegg #1126 står det forøvrig at lagmannen døde i 1659 !) .

Peder Arentsen from Dypvåg

8 timer 1 sek siden
Inger Agine in 1814, No7 right side: https://www.digitalarkivet.no/kb20070601330823

Sider