Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 43 min 45 sek siden

Dødsfall i Frankrike, lar det seg gjøre å finne dødsannonser, gjelder årene 1960 og 1969? Hva med folketellinger 1920-1940?

56 min 47 sek siden
Dette er et forsök til oversettelse av förste delen: nr 304 10. 03.1960 kl 20:40 /på/ Avenue Georges I Clémanceau döde Pedersen Birger Hasle, Ridder av Æreslegionen, bopel i Caen, /i/ Rue du 11 Novembre, huset Beauséjour, födt i Drammen (Norge), 27.08.1887, 72 år gammel, tidligere norsk visekonsul, sönn av Peter Hasle og Octavia Olsen, /begge / döde, ugift. ......

Hvilke medlemmer av Busch-familien eide(?) "Froøyene med fiskeværet Halten i Ytre Fosen...

1 time 3 min siden
...tilhørte også familien [Busch] i flere generasjoner" skriver Olaus Schmidt i Trondhjemske samlinger 1696/71 Vol. 8 Nr. 1 (*) i forordet til "Auktionsdirektør Marcus Busch's opptegnelser". og legger til følgende i note 1: "Froøyene - uttales Froan - i det tidligere Frøya herred i Fosen - var et leilendingsgods. Ved kongeskjøte av 12. mai 1694 ble "alle de Øer og Holmer som er beliggende udenfor Hitteren i Fosens Fogderie - kaldes Froen-Øers-Vær - med alt hvad dertil ligger og af Alders Tid tilligget haver -" gitt til stiftamtsmann i Trondhjem Hans Kaas til Hastrup m.v., hans hustru og arvinger etc. Foruten jordbruk og fiskeri ble det drevet egg- og dunvær og betydelig sauavl. Til godset hørte bl.a. såkalte strand-vraks rettigheter. Etter familien Busch var slekten Borthen eier av Froan med tilliggende rettigheter. I nyere tid er oppsitterne blitt selveiere." Jeg lurer på om det er mulig å finne ut hvilke medlemmer av "familien Busch" som eide dette (fortrinnsvis her på Digitalarkivet (om ikke noen allerede har laget en avskrift)) - i håp om at dette er en måte å "bevise" slektskapet mellom noen av de tidligste leddene av slekten. (*) lenke: https://www.nb.no/items/21e51d8ddd1d6bd7e1d77151121d21ea?page=81&searchText=Auktionsdirektør Marcus Busch´s opptegnelser

Dødsfall i Frankrike, lar det seg gjøre å finne dødsannonser, gjelder årene 1960 og 1969? Hva med folketellinger 1920-1940?

1 time 17 min siden
Jeg ser at flere andre personer som døde like før/etter Birger også er oppført med adressen 20 Avenue Georges Clémenceau. Folketellingene antyder at det lå/ligger et sykehus her (Hospital). Jeg tror nok at Birger døde på sykehuset i Caen, men hadde adresse Rue du 11 Novembre. Immeuble Beausejour er nok et leilighetskompleks av et slag.

Maren Larsdatter F:1766 Bosatt: Bergen i 1801 Fødested: Ukjent

1 time 25 min siden
Tusen takk for hjelpen til dere alle. Jeg skal sjekke opp i fadderne på nytt. Hilsen Linda Herfindal

Maren Larsdatter F:1766 Bosatt: Bergen i 1801 Fødested: Ukjent

1 time 25 min siden
Her er Marte enke, som tyder på at denne Per P. døde før henne. Det skal ikke være enkelt . . . Mvh

Maren Larsdatter F:1766 Bosatt: Bergen i 1801 Fødested: Ukjent

1 time 34 min siden
Per Olaj [født 13. okt. 1796] Faddere: Siri Persdtr, Lispet Torrisdtr, Halver Elertsen, Nicolaj Eriksen, og Lars Sørensen. Her er i hvert fall en Persdatter. Svak mulighet for søster til far Per. Kanskje. Peder Olaji [født 9. jun. 1799] Faddere: Janicke Lassesdr, Marthe Larsdr, Michel Michelsen, Torris Jensen og Hans Hansen Marthe og Maren – søstre? Helt i det blå. Det er jo også omtrent en umulighet å finne ut hvor de kommer fra når ingen gårds/stedsnavn brukes. Og Korskirkens prestegjeld hadde mange innflyttere. Så, ingen hjelp herfra, dessverre 😞 Mvh

Maren Larsdatter F:1766 Bosatt: Bergen i 1801 Fødested: Ukjent

1 time 34 min siden
Då er det Mogelig ho som døyr her: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000196088 Alder er stor endring. Fornavn er også endra på. Så …. Tja ?

Dødsfall i Frankrike, lar det seg gjøre å finne dødsannonser, gjelder årene 1960 og 1969? Hva med folketellinger 1920-1940?

1 time 55 min siden
Jeg finner ikke Birger i Avenue Georges Clémenceau, verken i tellingen 1931 eller 1936 Telling 1936: Caen-Est - - Archives du Calvados Avenue Georges Clémenceau ligger i Caen-Est (Caen-Øst) Av. Georges Clemenceau - Google Maps

Korrektur av kirkebok for Holmestrand 1840-1866 - dødfødte

2 timer 2 min siden
. . . den ene dødfødt . . . Mvh

Maren Larsdatter F:1766 Bosatt: Bergen i 1801 Fødested: Ukjent

2 timer 3 min siden
Kanskje er det mannen hennar som døyr her, som ekkje-mann ? https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000196143 I så fall: Då er Maren død mellom 1801 og august 1813.

Korrektur av kirkebok for Holmestrand 1840-1866 - dødfødte

2 timer 5 min siden
. . . Hustru Andrines dødfødte datter Mvh

Dødsfall i Frankrike, lar det seg gjøre å finne dødsannonser, gjelder årene 1960 og 1969? Hva med folketellinger 1920-1940?

2 timer 17 min siden
Her er dødsattesten til Birger Pedersen Hasle, død i Caen, 10. mars 1960: Det er oppgitt en adresse, dette vil hjelpe i å finne han i evt. folketellinger. 1960 - 4E/11447 - Archives du Calvados

Ny nål i høystakken . Berte Børresdatter født i Ringsaker i Hedmark blir gift den 25 juni 1870 i Madelia i Watonwan County i MN med en Christian Hillesen oppgitt født i Norge i 1848 / 49 . Ingen vet noe om han og hvem han var - er det mulig å finne noe ?

3 timer 24 min siden
Tusen hjertelig takk @Anton Hagelee og @Grethe Flood for gode innspill , og kanskje det ikke var så dumt et skudd i blinde dette Grethe - det er vel også det eneste vi har å gå på så langt i forhold til en Christian Hillesen / Helleson ( Helgesen ) født i Norge på slutten av 1840 tallet eller rundt 1850 . Jeg antar at jeg også kanskje har hengt meg litt for mye opp i gardsnavn og sogninger .....................🙂 Denne Christian Hillesen / Helleson kan jo være født nær sagt hvor som helst i Norge . Takk Anton for at du har funne bekreftelse på at de ble skilt og takk for link til 1875 census . Kjøre @Gisle Hersvik tror du at du kunne ta noen tastetrykk for å se om du kan finne hva som helst av news clip - obit - divorce notice - nytt giftemål - dødsfall - drap - promille - drukkenskap - slagsmål 🤣 - eller hva som helst på denne Christian Hillesen / Helleson ( Helgesen ) født i Norge på slutten av 1840 tallet eller rundt 1850 , og antagelig i Brown eller i Watonwan County i Minnesota . Det hadde kunnet gitt oss meget verdifull informasjon . Beret Børresdatter ble jog gift med denne Christian Helleson / Hilleson den 25 juni 1870 i Madelia Township i Watonwan County i Minnesota - hadde det vært mulig å funnet ut om det eksisterer noen scanned kirkebøker for lutherske kirkesamfunn der for eventuelt å finne deres vielse i en slik kirkebok - da hadde man sannsynligvis fått Christian sin far's navn ............ Noen slektstrær på Ancestry noterer Christian Helleson død ; BET 1920 AND 1930 i Custer Township i Lyon County i Minnesota , men dette er selvfølgelig ikke kildebelagt . https://www.ancestry.com/discoveryui-content/view/3915387:1058?tid=&pid=&queryId=138b7eaeefabf5ab0b63a0815e5c0e0a&_phsrc=uwK4&_phstart=successSource Berte Børresdatter sin andre vielse med Hermund Christensen Nundahl . Nr. 1 i 1876 . https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/60722/images/41742_314248-00252?usePUB=true&usePUBJs=true&_gl=1*sx1xee*_up*MQ..*_ga*ODM0MTI3MjYyLjE2NzUwMDA1NjE.*_ga_B2YGR3SSMB*NjVkNjRlNTMtYzZjNy00MzBkLWJkZjYtMTA3YjVmODFmNTBjLjEuMC4xNjc1MDAwNTU5LjAuMC4w&pId=6776011 I følge Norway Heritage skal det finnes ei scanned skipsliste på BAC LAC også . Jeg har bare skummet igjennom denne . Argo hadde så vidt jeg kan se kun 1 anløp i 1868 i Quebec i Canada . https://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/immigration/immigration-records/passenger-lists/passenger-lists-1865-1922/Pages/list.aspx?ShipName=argo&Year=1868& NORWAY HERITAGE http://www.norwayheritage.com/p_list.asp?jo=127 Kristian Helgesen fra Nes reiste sammen med 5 andre fra Nes som også hadde St. Paul i MN som destinasjon . Passenger list 1868 - s/s Argo (1) Captain Departure Arrival Source Christiania Hull Christiania Politikammer Emigrant protokoll 2 264 Kristian Helgesen 18 Dep. 22 may 1868. Nes - St. Paul Jeg er stadig optimist og håper på de beste , men innser at denne Christian Hillesen blir en vanskelig kar , men Grethe kom med en langskudd her som så langt er det beste og eneste På forhånd tusen hjertelig takk for gode funn , innspill og svar

Ønsker å finne bevis på mine tippoldeforeldres navn for å gjennomføre navnebytte.

3 timer 27 min siden
https://www.arkivverket.no/tjenester/attester-for-fodsel-og-ekteskap

Dødsfall i Frankrike, lar det seg gjøre å finne dødsannonser, gjelder årene 1960 og 1969? Hva med folketellinger 1920-1940?

3 timer 39 min siden
Jeg fant et gammelt postkort fra min grandonkel Birger Hasle fra mars 1953 med bilde av gården i Caen hvor han han bodde med sin kone. Han forteller at huset omtrent nå står ferdig (det betyr vel at bygningen ble bombet under krigen). Postkortet viser også et monument (stor søyle) med følgende tekst: Le Monument aux morts de la Place Foch, og i en parentes står det en henvisning til: l'hotel Malherbe. Jeg har forgjeves forsøkt å finne gatetilknytning. Finner jeg hvilken bydel dette er, blir det kan hende lettere å søke på dødsfalls annonseringen?

Ønsker å finne bevis på mine tippoldeforeldres navn for å gjennomføre navnebytte.

3 timer 40 min siden
For denne saken vil folkeregisteret nok mest legge vekt på at det er mulig å finne minst én med skrivemåten blant tippoldeforeldre eller senere, og at slektskapet kan dokumenters, slik folkeregisteret skriver. Det må være samme stavemåte, i alle fall når navnet med samme stavemåte er beskytta (dvs. i bruk for 200 eller færre). Når det er uklart om skrivemåten, slik som for Vardø 1872, bør det være minst ett tilfelle til. Dokumetasjon må være med referanser, gjerne med lenker. § 6 om fornorsking i navneloven gjelder opphavlig norske navn med eldre stavemåter, og er ikke aktuelt her. Det vil si fornorsking i stavemåter, uten at uttalen blir endra. For både saksbehandlere og søkere løser jeg i blant saker om å dokumentere tilknytning til skrivemåter tidligere i slekta. Både for norsk og utenlandsk bakgrunn. Jeg var med i arbeidsgruppa som forberedte navneloven som gjelder. Ta gjerne kontakt om noe trenger oppklaring (uten kostnad), f.eks. med svar her, eller med å finne meg hos uib.no (helst med e-post). Ofte graver jeg i kilder for å løse slike saker, men for denne saken vil det være raskere om andre drevne slektsforskere her graver det fram.

Steen & Vibe i Trøndelag

4 timer 5 min siden
Det ser ikke ut som om mitt forsøk på å legge ut debatt om Halvor Eriksen og hans søsken Randi, Ingeborg og Tore er her lengre. Gjr nytt forsøk:

Vestlandske Spigerfabrikk på Midjord

4 timer 6 min siden
Jeg mener at fabrikken lå i Nymannsveien til den ble nedlagt. En grandtante av meg arbeidet der i en årrekke.

Steen & Vibe i Trøndelag

4 timer 8 min siden
Erik Joensens skifte i 1738 har jeg også sett, men i følge debatten jeg lenker til skal det ha vært Erik Sivertsen som overtok i Asbøl i 1738 etter at Erik Joensen døde. Ingen av nevnte søskenflokk er nevnt i Erik Joensens skifte. Erik Sivertsen var antageligvis far til Halvor, Randi, Ingeborg, Tore og Sivert(som må være død uten arvinger før søsterens skifte i 1813-1816). Erik Sivertsen var gift med Eli Halvorsdatter, og her finnes det skifte etter hennes far Halvor Toresen Holthe i 1705. Noen i vedlagte debatt mener at Erik Siversten Asbøl døde i 1749, men jeg kan dessverre ikke se noe skifte etter han eller kona Eli Halvorsdatter. Det kan være hun som døde i 1742og gravlagt 23.03.1742, men det står ikke navn på henne i kirkeboka Dessverre mangler en del kirkebøker for Orkdal mellom 1716 og 1776, men det er egne kirkebøker for Svorkmo fra 1730 og utover Halvor Eriksen døde i 1783 og ble gravlagt 22.12.1784. Skiftet etter han er det lenke til inne i lenka jeg la inn til debatten om han og hans søsken. Om han og kona Marit Jonsdatters etterslekt igjennom datteren Elen Kierstina vet jeg mye. Halvor og hans brødre er nevnt ved innrullering for Orkdal i 1749, men jeg vet ingen ting om Halvor før han gifter seg i Stjørdal i 1769

Sider