Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 1 time 29 min siden

Frå Førde til USA i 1881 - Nils Andreas Gjertsson Halbrænd - Hans lagnad?

1 time 30 min siden
De skal ha blitt gift i 1891,ifølge Census 1900. ? Kan han ha brukt faren sitt farsnavn ved vielsen? Nels Nelson Illinois, Cook County Marriages, 1871-1920 Name: Nels Nelson Age: 26 Birth Year (Estimated): 1865 Birth Date: 1865 Spouse's Name: Carrie Wisvik Spouse's Age: 18 Spouse's Birth Year (Estimated): 1873 Spouse's Birth Date: 1873 License Type: Marriage Event Date: 05 Feb 1891 Event Place: Cook County, Illinois https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N7FS-H8S

Hvor ble min tippoldefar av?

1 time 38 min siden
Hei Min oldemor Nielsine Andrea Olsen, f. 16.09.1869, døpt 19.09.1869. Bosted Hasseløen, Haugesund. Skaare menighet. I kirkeboken finner jeg opplysningene (nr. 141) om hennes dåp, foreldres navn og faddere. Født "uekte". Hennes far er Niels Andreas Olsen, tolker 1 av fadderne..Ole Olsen. Vet det er en Niels Andreas Olsen, f 13.01.1844, Haugesund. Antar det er han. Hvor ble han av? etter oldemors fødsel i 1869. Oldemors moder, Gunnhilde Larsdtr. gifter seg med en annen, ett par år senere. Relasjon må vel være god? Mellom oldemors biologiske foreldre, siden hun har fått sitt navn etter sin far! Og flere med navn Olsen blant faddere. Har leter lenge etter tippoldefar. Jeg er ingen ekspert. Har funnet 11 generasjoner tilbake ved andre sider i slekta.

Frå Førde til USA i 1881 - Nils Andreas Gjertsson Halbrænd - Hans lagnad?

1 time 42 min siden
Takk Sven, Eg prøvde å finne meir om Nels og Carrie før C1900, men så langt har eg ikkje funne noko. Det kan synes som dei ikkje hadde born, iallefall ingen som vaks opp eller budde saman med dei. Er det mogeleg å finne ut kven Carrie var (inkl hennes foreldre) og når Nels og Carrie vart gifte?

Anene til ekteparet Herman Gulbrandsen og Berte Marie Knudsdatter i Oppland

2 timer 21 min siden
Åh, så de kunne ikke klikkes, så ikke det, beklager så mye for det. Takk for at du svarte med Quote for å gjøre dem klikkbare 🙂 Jeg har endret display navnet nå til mitt fornavn og etternavn. Mvh, Tine Sandmo

Hva betyr dette ?

2 timer 21 min siden
Fortred = i denne samanhengen Problem. Vi brukar det slik i daglegtalen endå; "Eg hadde tenkt at det eg gjorde, skulle vere til hjelp for deg, men så vart det berre opp i fortred i staden".

Unni Larsdotter (1752) og Sjur Jensson (1794) - mor og son - forsvinn frå Luster kort etter 1801 - kvar i all verdi vart det av dei? - ytre Sogn? - Bergen? - ei kjempeutfordring!

2 timer 41 min siden
Etter at eg i dag frå Statsarkivet mottok ei liste over fangar på Bergenhus festning frå 1830, vil eg gjerne få henta fram att dette emnet som har lege «i dvale» sidan i fjor sommar. Her kjem det nemlig fram opplysningar om at Sjur Jensson Kalhagebakken eller Gjeldene sat inne for andre gongs tjuveri frå 1825 til 1830, so då veit me han levde då, men den seinare lagnaden hans er framleis eit mysterium. Her følgjer eit manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ Jens Sjurson Tallegjerdet, opphavleg frå Gjellene under Rønnei, vart døypt 24.3.1740 og vart gravlagd frå Tadlagjerdet 30.3.1800. Han gifte seg første gongen 10.2.1770 med Synneva Andersdotter frå Lunden under Rønnei. Ho vart døypt 29.12.1740, men vart gravlagd frå Lunden 21.8.1791. Jens vart so trulova andre gongen (vigsledatoen vantar) 29.5.1792 med Unni Larsdotter frå Prestegard i Hafslo, f. i Hafslo kring 1752. Ho vart gravlagd i Hafslo 22.8.1802. Jens Sjurson var først i mange år husmann i Lunden under Rønnei og budde visstnok òg ei tid i Kalhagebakken under Rønnei. I 1797 flytte han so til ein plass under Vigdalen, og derifrå bytte han seg kring 1799 hit til Tadlagjerdet. Det var ikkje lenge Jens levde etter han kom hit, og våren 1802 flytte Unni som enkje attende til Hafslo. Jens på Tadlagjerdet fekk tre søner, to frå første ekteskapet og ein frå det andre: 1. Anders Jensson (1769‑før 1797), ugift. 2. Ole Jensson (1773‑før 1797), likeins ugift. 3. Sjur Jensson, døypt 19.12.1794, voks opp i Luster og tente på Haugen i 1815. Men Sjur Jensson vart 21.4.1825 innsett på slaveriet på Bergenhus festning i Bergen for andre gongs tjuveri og sat inne i fem år til han slepte ut 21.4.1830. ##### (seinare lagnad - kom ikkje attende til Luster det eg veit!) ~~~~~~~~~~~~~~ Det hadde vore svært so kjekt å finna ut kva som skjedde med Sjur, og eg takkar på ny for framifrå bistand i freistnadane på å løysa denne kjempegåta!

Hva betyr dette ?

2 timer 47 min siden
Tollef skriver ; Faa fortræd , hva mener han med dette ? Du beder mig tilraads om du skal reise til America eller ikke og derom vil jeg da bemerke fölgende . Med Bestemthed at raade dig til at reise vil jeg ikke gjöre , og det af flere grunde . Først vilde jeg muligens faa fortræd deraf efter I ere ankomne hertil efter en besværlig Reise og andre deraf fölgende omstendigheder , og for det andet om I skulde Vantrives efterat de Lykkelig har fuldbragt Deres Reise og nedsat Eder her , saa ville det först og fremst komme paa min Hals om jeg sagde , Du skal reise , og Delagtig i Deres eller andre Menneskers Unöisomhed vil jeg ikke være , men troer du kjære Christian og Södster at I , om Gud vil have det saa at i kom hertil , vil finde Eder fornöide , da siger jeg reis !

Hva betyr dette ?

2 timer 51 min siden
Hva mener Tollef med Eders Trol ? Kom baade I og Fattigmand , men see til at ordne Tingene saaledes at I i Fremtiden beholder Fattigmand som Eders Trol , og jeg vil gjøre mit dertil da jeg hylder Slaveinstutionen som et National Gode .

Hva betyr dette ?

3 timer 15 min siden
Nei, han skriv Nærheden. At mannen er kvindens hoved står i Bibelen, rett og slett.

Hva betyr dette ?

3 timer 21 min siden
Om du saaledes engang , gode Christian , skulle komme til America , behøver du ei , som i Norge , naar Tilfældet bringer dig foran en Rikmand eller Storbonde , at paalage dig Skinhellighedens Mærke , og med Huen under Armen , Kredense , Hykle og Fuxsvanse [1] for ham , likesom han baade var din og din families Herre og Mester da dog Skriften at ; ‘’ Manden er Quindens Hoved ‘’ og følgelig ogsaa Familiens . I fler henseender er det Borgelige Samfund forskjelligt fra det norske , og grunden hertil maa vel nermest tilskrives dette Lands Loves Forskjel ifra det gamle Fedrelands . Jeg kunde have meget at skrive om dette , men at gaa til Enkeltheder vil blive for Vitløftig og optage formegen Plads . Er dette som Tollef skriver merket med rødt , et gammelt ordtak ?

Hva betyr dette ?

3 timer 27 min siden
Tollef skriver ordet ; Norheden ....hva mener han med dette mon tro ? Kan han mene her oppe i Nord ?

Hva betyr dette ?

3 timer 47 min siden
Det står vel midlet??

Hva betyr dette ?

3 timer 52 min siden
"... men saasnart Morderen Booth blev middel til at ophøie Johnson paa Præsidentstolen,..." Her er det vel snakk om den første Johnson, altså Andrew Johnson, som vart president etter Lincoln (myrda av John Wilkes Booth). (det var også ein Johnson som følgde etter Kennedy, då han vart myrda) Anar vi ein konspirasjonsteori?

Frå Førde til USA i 1881 - Nils Andreas Gjertsson Halbrænd - Hans lagnad?

5 timer 44 min siden
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MKZP-PY5 Nels Hofsted United States Census, 1910 Name: Nels Hofsted Event Type: Census Event Date: 1910 Event Place: Chicago Ward 27, Cook, Illinois, United States Gender: Male Age: 48 Marital Status: Married Race: White Race (Original): White Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Birth Year (Estimated): 1862 Birthplace: Norway Immigration Year: 1885 Father's Birthplace: Norway Mother's Birthplace: Norway Sheet Letter: B Sheet Number: 17 Household Role Sex Age Birthplace Nels Hofsted Head Male 48 Norway Carrie Hofsted Wife Female 49 Sweden

Frå Førde til USA i 1881 - Nils Andreas Gjertsson Halbrænd - Hans lagnad?

5 timer 50 min siden
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MSQV-BLX Nels Hoefsted United States Census, 1900 Name: Nels Hoefsted Event Type: Census Event Year: 1900 Event Place: Precinct 15 Jefferson Township Chicago city Ward 27, Cook, Illinois, United States Gender: Male Age: 36 Marital Status: Married Race: White Race (Original): W Relationship to Head of Household: Head Relationship to Head of Household (Original): Head Years Married: 9 Birth Date: Sep 1864 Birthplace: Norway Marriage Year (Estimated): 1891 Immigration Year: 1883 Father's Birthplace: Norway Mother's Birthplace: Norway Household Role Sex Age Birthplace Nels Hoefsted Head Male 36 Norway Carrie Hoefsted Wife Female 39 Sweden

Innsyn i taushetsbelagte arkiv

6 timer 25 min siden
Tusen takk for svar. Vi vet ingen ting om morfaren annet en at han ble "syk" og ikke bodde hjemme de 13 siste årene av sitt liv. Så er ikke så lett å vite hvor man skal begynne å lete. Tanten vet vi var ut og inn av Dikemark over en periode på 30 år mvh Marion

My registration is missing

6 timer 28 min siden
You can order by using this form: https://www.arkivverket.no/en/forms/personal-documentation#!/form/0

Innsyn i taushetsbelagte arkiv

6 timer 33 min siden
Alle kan søke om innsyn. Man leverer en søknad om innsyn med begrunnelse for hvorfor man mener å ha rett til dette innsynet. Når det gjelder helsejournaler er ofte det første problemet å finne ut hvor de har blitt av. Det er slett ikke alt som havner hos Arkivverket, og heller ikke alt som er blitt tatt vare på. Fram til 1989 kunne legen kassere en pasientjournal 10 år etter siste innførsel. For å finne en legejournal, så anbefales det å starte hos den aktuelle lege, og om den ikke er der, etterspørre hvor de har gjort av arkivet sitt. Eventuelt kan man se om man finner legearkivet via arkivportalen.no .

Fredrik Johannesson - omreisande korgmakar frå Christiania - gift kring 1893 med Andrea Hansdotter Rønnei frå Luster og busett i Bergen - kven var denne Fredrik?

6 timer 39 min siden
https://www.digitalarkivet.no/view/84/pc00000000370865 https://www.digitalarkivet.no/view/84/pc00000000370866 https://www.digitalarkivet.no/view/84/pc00000000370867

Sider