Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 1 time 52 min siden

Lennsmannsattester Stangvik , Møre & Romsdal

3 timer 49 min siden
På Arkivportalen finner du, som vist til over, at dødsfallsprotokollane for lensmannen i Stangvik startar i 1898: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-08000000453924 Så vidt eg kan sjå, har Stangvik sortert under sorenskrivaren på Nordmøre. På Arkivportalen kan vi finne at der er bevart dødsfallsprotokoll (som var sendt inn frå lensmannen) tilbake til 1864: https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-08000000117095 Men om det er dødsårsak du leitar etter, så er det slett ikkje alltid at dette blir gitt opp i dødsfallsprotokollane. (Det er meir vanleg å finne det i listene over døde i kyrkjebøkene.) Om du ønskjer å sjå nærare på dødsfallsprotokollane til sorenskrivaren, så vil desse vere tilgjengelege ved lesesalsbesøk på Statsarkivet i Trondheim, eller du kan be om enkle oppslag via skjema som du finn her: https://www.arkivverket.no/tjenester/bestill-en-enkeltopplysning

slektsøk i USA

3 timer 51 min siden
Ønsker følgende info. Vennis Kronkhite f. 4/12 1917 i USA . Hvor var hun født ? Hvem var hennes foreldre? Og når giftet hun seg med Olav Sørensen Holte. Siste bosted Harpersville ,Broom County New York.

Varslingsinnstillinger

3 timer 55 min siden
?

Gamle matrikkelen, hva er det nå?

4 timer 25 min siden
Tusen takk for all hjelp begge to

Far til Kathinka Monen

4 timer 28 min siden
Fra https://forum.arkivverket.no/announcement/4-hvordan-registrere-seg-og-andre-nyttige-veiledninger-how-to-register-and-other-useful-guides/ «Vi er opptatt av at alle skal opptre med fullt navn i debattene. Alias eller kun ett av navnene dine er ikke godt nok. For å endre navnet ditt/visningsnavnet/brukernavnet ditt kan du følge denne framgangsmåten «

Palmstrom family search

6 timer 37 min siden
Thx Jon Erik Berg-Hansen. But how long is my spade for digging? Thx Mark Peterson

Palmstrom family search

7 timer 19 min siden
Once again - there's always more to be uncovered! However: How to prove that Johan Peter used Palmstrøm (after his grandmother)? Another bit of Swedish digging!

Helge Reinertsen Holsen, Førde/Fjaler

7 timer 42 min siden
Og på hausttinget i Askvoll i 1779: "BøxelSæddel af K(?). Moldrup til Niels Helgesen for ?? i gaarden Kumble ???kva står det her??? dat. d. 15de Octob. 1779". Øverst på venstre side: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord, Tingbok nr. Aa 19 (1777-1785), Rettsprotokollside, Side 97b-98a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090401650487 Det står ikkje noko om at han kom frå Holsen, så kvar har bygdeboka den opplysninga frå?

Helge Reinertsen Holsen, Førde/Fjaler

8 timer 1 min siden
I tingboka for Svanøygodset 1754 finn eg noko om vinterting på Sveen i Indre Dale (Gaular), og det er her nemnt "Jon Helgesens bøxel seddel dat. 29 Nov 1754". Dette må vere Jon Helgeson Njøsen, men det er altså ikkje eingong nemnt verken kva gard det gjeld eller kven som gjev han bygselsrett. Og slett ikkje at han kom frå Holsen. Nederst på høgre side: Sogn og Fjordane fylke, Svanøy birk i Sunnfjord, Tingbok nr. Aa 26 (1742-1760), Rettsprotokollside, Side 182b-183a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090401660911

Helge Reinertsen Holsen, Førde/Fjaler

8 timer 25 min siden
Dette er ei kjelde som eg aldri har brukt, og eg har ikkje så lett for å lese skrifta i desse gamle kjeldene. (Og noko register finst vel ikkje). Men etter å ha leita litt i tingboka for året 1757 fann eg til slutt dette: "...item Henrich Nitters bøxelsæddel paa 18 ?? i Holsen udgiven til Peder Helgesen, d. 2 maj 1757." Venstre side: Sogn og Fjordane fylke, Sunnfjord, Tingbok nr. Aa 16 (1755-1760), Rettsprotokollside, Side 96b-97a Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rg20090401640665 Dermed har ein i det minste fått stadfesta at Peder tok over som brukar i 1757. Styrker eller svekkar dette nokon av dei 3 mogelegheitene nemnt ovanfor?

Palmstrom family search

9 timer 36 min siden
Look at the Johan Peter Lindstrøm 1762. His father was Johan Lindstrøm. If this Johan Lindstrøms father can be proved to be Lennart Lindestrøm, we have BINGO! Then Johan Peter Lindstrøm 1762 have changed his familyname to Palmstrøm.

Palmstrom family search

10 timer 11 min siden
If Johan Peter Palmstrøm 1762 was a descedant of Gustaf Palmstrøm 1712-1764 f.2.aug.1712 Nedre Ullerud gm. Margaretha Blanckenfjell 1646-1723 Datteren Anna Elisabeth Palmstrøm (1679 – 1738) var gift med Lennart Lindestrøm(1680-1718)og Petter Ahling (1678- ??) #7Anna Elisabeth Palmstrøm f. 30.04.1679 – 1738 -dotter av ryttmästaren Gustaf Palmström, och Margareta Blanckenfjell https://www.adelsvapen.com/genealogi/Lindeström_nr_549#TAB_3 Lennart (son av Johan, Tab. 2), till Knäpplan och Sörberga. Född omkring 1680. Dragon vid bremiska dragonregementet 1699-12-09. Sergeant vid Kronobergs regemente 1700-10-06. Kornett vid skånska stånddragonregementet 1700-12-06. Löjtnant vid skånska tremänningskavalleriregementet 1701-06-01. Ryttmästare vid skånska tremänningskavalleriregementet 1709-12-09. Avsked 1713-01-27. Död 1718. Han hade 1713 flera barn. Gift 1705-12-28. på Blomberg i Husaby socken, Skaraborgs län med Anna Elisabet Palmström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1719-08-12 med kaptenen vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente Peter Ahling i hans 2:a gifte, född 1678-04-30), dotter av ryttmästaren Gustaf Palmström, ochMargareta Blanckenfjell. Gift 28 December 1705 med: #8 Lennart Johansson Lindeström (ca.1680-1718) (ryttmester) BOSTED: STOCKHOLM BARN: Anna Elisabeth Palmstrøm (1679) hadde flere barn med Lennart Lindeström (ca. 1680) enn angitt under, (ifølge brev fra år 1713). 1. #404Anna Beata Lindeström (1706-1764) Gm. Bengt Udd (1697-1781) ▪ (Barna er listet opp i stamtreet) 2. #405Jonas Lindeström (??- etter 1741) (1707 – 11.07.1767 i Danderyd Stockholm?) bodde 1741 i Vadensjö socken, Malmöhus län. ▪ Barn: 3. #406Bengt Lindeström (f.etter 1707?) gm. Ukjent. Var han gift med Catarina Lundberg ? ▪ Barn: Johan Peter Lindstrøm – døpt 13.juni 1766 i Adolf Fredriks forsamling, Stockholm 4. # Johan Lindstrøm, gm. Anna Stina Oman -bosted Stockholm ▪ Barn: Johan Peter Lindstrøm – født 24.des.1762, døpt 25.des.1762 i Katarina, Stockholm 5. # Mathias Lindstrøm, gm. Helena Krem – bosted Stockholm ▪ Barn: Johan Peter Lindstrøm – døpt 31.jan. 1764 i Jacob og Johannes, Stockholm Hi, Mark If this Johan Lindstrøm is the son of Anna Elisabeth and Lennart Johansson, we have found OUR Johan Peter Palmstrøm BORN IN 1762 (as the 1801-counting in Kristiansand says). Then Johan Peter must have changed his familyname to Palmstrøm after his grandmother, just like Jonas Palmstrøm (ab.1704) did about 1749 – when he took the name Palmstrøm after his grandfather.

Audun Aksnes, hvor er han født?

11 timer 35 min siden
Til Ann Mary Tusen takk Så på O.Rygs liste over gårder ved navn Aksnes, og fant 7 forskjellige steder og sjekket de ut. pluss flere steder med Seim …. Helt imponert, tusen takk Rita

Innflyttet 7 mai 1842.Nr 2,Petter Larsen.

11 timer 45 min siden
Tusen takk for guiding. Nå har jeg midlertidig funnet ut av det, og takket være info av dere så har jeg klart å få det til

Far til Kathinka Monen

11 timer 55 min siden
https://media.digitalarkivet.no/view/6191/67 kan noen hjelpe meg å tyde hva det står om Kathinka (nr6 i boka)??

Hva er en "Vaskekrak" ?

12 timer 29 min siden
https://stalktr.net/tag/vaskekrakk

Hvor og når ble ekteparet Michael Petersen og Christine Petronelle Henrichsdtr. født og hvem var deres foreldre? Bergen, Hordaland

21. juli 2019 - 23:50
Hei og takk for nye innspill. Jeg blir en smule forvirret av alle diss Pedersen/Pedersdtr. Qvale og sliter med å plassere noen av dem. Hvor denne Berte hører hjemme vet jeg ikke, men Peder Pedersen Qvale 1739-1777 gift i 1762 med Malena Jacobsdtr. Birkemo 1733 til 1777 hadde i følge bygdeboka bare to barn , sønnene Peder og Jacob. Det skal ha vært skifte etter Malena, så jeg antar at bygdebokforfatteren har opplysningene der fra. Familie nr.15 her. https://www.nb.no/items/876d3c181419a05b42a5169800396780?page=531&searchText=Helleland Under familie nr.13 står det om en Tollef Pedersen som skal ha dødd i Amsterdam. Men hvordan dette henger sammen vet jeg forløpig ikke.

Helge Reinertsen Holsen, Førde/Fjaler

21. juli 2019 - 23:49
Jeg tror du skal sjekke tingboka. Peder Helgesen på Holsen bygslet denne parten. Enkelte ganger fremgår det i tingboka hvem som hadde bygselen før neste bruker, og i beste fall kan det fremgå at faren eller moren opplot gården til ham. 3 vanligste former for overtakelse: 1. Han overtok gårdsparten etter en av foreldrene. 2. Han giftet seg med en datter eller enke av tidligere bruker. 3. Han overtok parten uten å være beslektet med tidligere brukere (normalt fordi de fradødde gården uten etterkommere eller andre slektninger som kunne eller ville overta).

US Secret Service-agent "Clint Hill" kjendt fra mordet på "John F. Kennedy" i 1963, norske aner?

21. juli 2019 - 23:48
I kirkeboka står navnene til brudeparets foreldre. Johannes: Johannes og Mari Haugen. Johannes er født i Hafslo Johanna Olivia: Kristian og Olivia Johnson. Johanna Olivia er født i Amerika. https://www.ancestry.com/interactive/60722/41742_314900-00322?pid=9861256&backurl=https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?viewrecord%3D1%26r%3Dan%26db%3DELCAbmd%26indiv%3Dtry%26h%3D9861256&treeid=&personid=&hintid=&usePUB=true&usePUBJs=true&_ga=2.50961258.271174322.1563744352-778656155.1544897255 Det jeg har lagt inn, er hentet fra Ancestry.com.

US Secret Service-agent "Clint Hill" kjendt fra mordet på "John F. Kennedy" i 1963, norske aner?

21. juli 2019 - 23:44
Johanna Olivia Johnson og Johannes J Hills vielse: Name: Johanna Johnson Gender: Female Record Type: Marriage Marriage Date: 16 Oct 1882 Marriage Place: Starbuck, Minnesota, USA Father: Kristian Johnson Mother: Olivia Johnson Spouse: Johannes Church Name: St John's Lutheran Church Location: Starbuck, Minnesota --------------------------------------------------------------------- Familien i 1910: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MLPM-F82

Sider