Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 1 time 12 min siden

Christrian Laurentius Zimmermann Bonnevie (1833-1898) - prestesonen frå Luster som vart skipsførar på Skåtøy ved Kragerø - huslyden hans?

19. februar 2021 - 13:56
Legger ved FT 1875 - https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052055002374 1885 - https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053257065784 1891 - https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052721108738

FT1891, Balsfjord, Troms

19. februar 2021 - 13:51
Ja, selvfølgelig 🙂 Tusen takk, Elin!

FT1891, Balsfjord, Troms

19. februar 2021 - 13:49
helst beskjæftiget

Motstridende opplysninger - Sund, Vefsn fjerding 1749

19. februar 2021 - 13:40
Det er jo eit spørsmål kva lova sa og kva som var praksis. Norske Lov finn vi her: https://www.hf.uio.no/iakh/tjenester/kunnskap/samlinger/tingbok/kilder/chr5web/chr5_05_02.html Eg les i NL 5-2-3: «Paa tredivende Dag skal Boen af Rettens Middel og de myndige nærværende Arvinger og de Umyndigis og Fraværendis Formyndere og Frænder rigtig registeris, og af uvillige Personer lovligen vurderis, saa og al Indgield og Udgield, saa vit vidis kand, rigtig antegnis.» Vart dette praktisert på den måten at vi kan gå ut fra at tvillingane var 8 dagar gamle på den 30. dagen etter at mormora døydde, eller var dei 8 dagar den dagen mormor døydde? For vi er jo einige om at dei ikke kan ha vore 8 dagar gamle den 22. september. Eg nemner også NL 5-2-19: «Haver Husbond og Hustrue Børn sammen, og enten af dem ved Døden afgaar, da, naar Gielden af fællis Boe, som sagt er, er betalt, skiftis alle efterlatte Midler, Boe-Penge, Løsøre, Kiøbstædgods, Jordegods, Kiøbegods og Odelsgods i to lige Parter imellem den Efterlevendis og fællis Børn; Dog arver den Efterlevendis af de efterlatte Midler foruden sin egen Hovedlod en Broderlod;». Denne regelen har eg aldri sett praktisert. Ikkje for å avspore tråden, men er dette ein illustrasjon på at praksis ikkje følgde lova, eller er det gjort disposisjonar som ikkje går fram av det som er skrive? Dess meir ein veit, dess meir lurer ein på ...

Christrian Laurentius Zimmermann Bonnevie (1833-1898) - prestesonen frå Luster som vart skipsførar på Skåtøy ved Kragerø - huslyden hans?

19. februar 2021 - 13:27
Tar med denne fra Rotemansarkivet - https://sok.stadsarkivet.stockholm.se/Rotemannen2012/SearchResult.aspx?id=032900050010 Inflyttningsuppgifter: Inflyttad: 1894-10-17 Inflyttad från utlandet Norge,Oslo,Oslo,Kristiania

Nordland-USA - Opplysninger om etterslekt til Oline Johanna Pedersdatter f. 1872 i Steigen og Nikolai Theodor Robertsen f. 1872 i Steigen

19. februar 2021 - 13:18
https://search.ancestry.com/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&dbid=61305&h=900083200&tid=&pid=&queryId=196f82212092f2ad4dcb345b26785ce0&usePUB=true&_phsrc=ITW10212&_phstart=successSource Name: Mrs LaRilla Robertson Gender: Female Marriage Age: 37 Marriage License Date: 2 Jan 1942 Marriage Place: Grand Forks Filing Place: North Dakota, USA Spouse: Philip Raymond

Nordland-USA - Opplysninger om etterslekt til Oline Johanna Pedersdatter f. 1872 i Steigen og Nikolai Theodor Robertsen f. 1872 i Steigen

19. februar 2021 - 13:12
https://www.findagrave.com/memorial/123641121/larilla-mae-raymond

Tømmermann/styrmann Carl Berentsen på barken "Broderfolket" år 1900

19. februar 2021 - 13:12
Ved søk i husförhörslängd for Huseby i Morlanda fant jeg uventet denne interessante sjømannen under Lilla Huseby: Carl August Berntsson f. 13/11.1878 i Morlanda. Uddevalla sjömanshus 98, inskr.nr. 126 92/99. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0021534_00173 Mvh Fredrik K

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?

19. februar 2021 - 13:10
Jeg tror med stor grad av sikkerhet at vi snakker om eventuelle halvsøsken av Birgitte om de nå overhodet har eksistert. Hvilket gjenstår å sannsynliggjøre eller finne bevis for. Klokkeren Jens Høst med en trolig klokkersønn Abel Jensen Høst peker seg ut som tenkbart å være gift med en helsøster til Birgitte, om nå denne eventuelle helsøsteren også har vokst opp hos far til Mogens. Jens Høst vet vi hadde eierskap i samme gård (Bringe) som Hans Lemmichen.

FT1891, Balsfjord, Troms

19. februar 2021 - 13:02
Adolfine Marie Kristoffersdatters erhverv/yrke? Troms fylke, Balsfjord i Senja og Troms, Statlig folketelling (1891-1891), Dokumentside, Side 984 https://www.digitalarkivet.no/ft10061210068958 "Med Husholdningsarbeide helst ??????????"

Bergen 1917. Navnløs gutt.

19. februar 2021 - 12:58
Det står 1945 den 4. mai og 1946 den 6. mai....

Bergen 1917. Navnløs gutt.

19. februar 2021 - 12:42
"Vår kjære Marie Husø døde 1/5 og ble begravet 3/5-45. Montreal/Bergen, 4. mai 1946. Familien." Det skal vel vere 1946 som er rette dødsåret også (ikkje 1945)? Ifølge oppføringa på FaG er 1946 rett.

Motstridende opplysninger - Sund, Vefsn fjerding 1749

19. februar 2021 - 12:37
Spørsmålet har ein del å seie for fordelinga av arven; det er eit velståande bu. Men om forslaget er at tvillingane døydde etter mormor, som døydde etter mor, så er det far som avstår frå arv og let det gå til dei attlevande barna i staden. Det kan nok vere ein "feil" som sorenskrivaren kunne sjå gjennom fingrane med. I skiftet etter mor Kirstina var det 60 rd til deling på borna. Delt på 3 søner og tre døtre, vart det 17-0-12 på sønene og 8-3-6 på døtrene. Om tvillingane var med, ville dei fått 12 rd og 6 rd. Desse 18 rd ville far arva etter dei når dei døde. I skiftet etter mormor fekk dei to til saman 7 rd 4 mk, som far arva etter dei. (18 rd er om lag 7 kyr og nokre sauer.) Dersom tvillingane døydde etter mor, men før mormor, skulle dei fått arv etter mor (18 rd - som far ville fått etterpå), men ikkje etter mormor (dei attlevande barna skulle dele dei 7 rd 4 mk, og far ville ikkje fått dei).

Bergen 1917. Navnløs gutt.

19. februar 2021 - 12:26
Mor til denne Karl hadde visst også ein del barn (har ikkje sjekka veldig grundig, men i alle fall i perioden 1902-1913), men spørs om du finn løysinga på den navnløse gutten frå 1917 rundt desse folka (ref. https://forum.arkivverket.no/topic/265905-karl-født-i-lindås-27-1908-hvor-ble-det-av-ham/?)

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?

19. februar 2021 - 12:21
Det kan jo godt tenkes at Peder døde i 1703, men skiftet ble ikke holdt før i juni 1704. Men jeg retter gjerne dødsåret til 1703. Det samme med Abel, den retter jeg til 1686. Ludvig døde vel trolig i 1685 i og med at skiftet er allerede 20.01.1686.

Sider