Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 2 timer 58 min siden

Vestre Meren, Lier. Er Hans Jonsen Skjeggerud og Hans Jonsen Upsal samme person? g m Eli Olsdatter f 1727

6. april 2022 - 16:13
Hei. Ser at Hans Jonsen Skjeggerud og Eli Olsdatter f 1727 m barn er beskrevet under Vestre Meren. Jeg har barna og etterslekt. Men er Hans Jonsen sin far Jon Halvorsen Upsal? Eller er det en annen Hans? Mange like navn og undrer… Er det noen som kan hjelpe med opphavet til Hans gift med Eli? På MyHeritage ligger «flere varianter» så de er ikke å stole på….

Slekt i midtre Telemark før 1815?

6. april 2022 - 16:01
Nettstedet https://www.simt.no/ med tilhørende database inneholder personer og familier som er registrert i primærkildene før 1815. Puslespillet har blitt lagt på nytt, i første omgang, for sognene/områdene Flåbygd (i Kviteseid), Lunde og Bø i Telemark. Men omkringliggende sogn er også representert der det er funnet kilder som underbygger hvor folk kom fra/flyttet til. Mye av informasjonen pr person er basert på egne avskrifter av kirkebøker, skifter, manntall og tingbøker. I tillegg til kopi av avskrift er det tatt med link til primærkilde (DA). Det er også laget korte historier med utgangspunkt i tingbøkene + løsninger på noen slekts-nøtter. Veien vider går bakover i tid mot år 1600 og østover mot Sauherad. Avskrift av skattelister på 1600-tallet og skifter i Sauherad er godt i gang. Databasen vil bli oppdatert fortløpende etter hvert som skiftene i Sauherad legges inn. Nyheter vil bli lagt ut her https://www.facebook.com/simt.no Mvh Ole Bjørn

Overgang til faste etternavn

6. april 2022 - 15:35
Det som var aktuelt for meg som trådstarter, var at sønnene til oldefar Christian Olsen er oppført som Olsen og Christiansen delvis parallelt. Men det som likevel var mest spesielt var at en av dem tok etternavnet moren hadde før hun ble gift. Og dette hadde en ø i seg, så det ble amerikanisert fra Grønneberg til Gronberg/Granberg, trolig i forbindelse med utvandring. I et tilfelle i USA skrevet Grönberg. Jeg har en ide om hvorfor han endret etternavn, men det er spekulasjon om forhold som ikke var så bra. Derfor vil jeg være forsiktig med å gå inn på nærmere detaljer. Jeg lurer likevel på om endringen av etternavnet skjedde før eller etter utvandring. Når jeg leter i emigrantprotokoller holder jeg øynene åpne for både Olsen, Christiansen og Grønneberg/Grønberg/Gronberg/Granberg. Vedkommende hadde også tre fornavn. I folketellingen i 1875 brukes første fornavn. I USA er det gjennomført det siste. Ellers takk til alle som har bidratt til nå.

Overgang til faste etternavn

6. april 2022 - 14:35
Nei, dette tror jeg de fleste av oss er klar over, og husker på.

Mikaelskirken i Tønsberg 1317

6. april 2022 - 14:12
Diplomet (brevet) er trykt i bokverket Diplomatarium Norvegicum, hvor du kan lese den fulle brevteksten: https://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/middelalder/diplom_vise_tekst.cgi?b=2400&s=n&str= Det fremgår at diplomet har referansen AM fasc. 51 nr. 12. Med denne referansen er diplomet også registrert i Arkivverkets katalog (https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-01000001816066), men det er dessverre ikke digitalisert.

Jordfestet året etter årsnummereringen i kb

6. april 2022 - 14:02
Takk for svar. Da ble det feil i filen jeg sendte deg, men jeg har merket filen oransje da. 🥴

Føring av stilling og stand ved vielse

6. april 2022 - 14:00
Takk for svar. Igjen. 😉

Løpenr. 0.1 ved vielse

6. april 2022 - 13:56
Takker. 👍

Etternavn/bosted ved vielse

6. april 2022 - 13:55
Takk for svar. ☺️

Tyding i strafferegister

6. april 2022 - 13:32
Tusen takk

Tyding i strafferegister

6. april 2022 - 13:18
legemsforn. Mvh Leif

Tyding i strafferegister

6. april 2022 - 13:10
Kan noen se hva det står her? Hva er forbrytelsen?

Tyding av dødsmerknad

6. april 2022 - 13:07
Takk!

Mikaelskirken i Tønsberg 1317

6. april 2022 - 13:03
Hej! Jag undrar hur jag finner dokumentet från när kung Håkon V Magnusson skänkte mark i Bohuslän till Mikaelskirken i Tønsberg 1317? Detta har jag läst: ”Kung Håkon V Magnusson skänker egendom till S:t Mikaels kapell i Tönsberg. I gåvan ingår flera gårdar i Bro socken: Brevik, Ingeröd, Lännestad, Mellby, Skorve, Staxäng, Störreberg, Svee, Tveten, Vese, Önna och Österöd.” Det vore kul att se i original.

Tyding anmerkninger

6. april 2022 - 12:46
Takk for hjelpen!

LØYST Marta Oline Vikne 1882 og Walfrid Theodor Lindblom 1881

6. april 2022 - 12:40
Tusen takk til alle - som vanleg mykje meir enn forventa!

Tyding av dødsårsak i kirkebok

6. april 2022 - 12:18
Tusen takk Anne-Lise!

Tyding av dødsmerknad

6. april 2022 - 12:12
Død uden Hjemmedaabens Confirmation

Tyding av dødsmerknad

6. april 2022 - 12:10
Død uden Hjemmedaabens Confirmation

Tyding av dødsmerknad

6. april 2022 - 11:50
Nr 56 og 57 her i kirkebok for Fana, https://www.digitalarkivet.no/kb20070221630298, er visst død i forbindelse med fødselen. Det ser ut som likelydende meldinger. Hva er det som står der?

Sider