Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 1 time 15 min siden

Christi Christophersdotter (1801-1874) - først gift i Luster med Gullik Finkelson frå Valdres - so gift i Bergen med Christen Pedersen frå Davik - kvar vart det av borni hennar?

6. september 2019 - 20:56
Gift 1868 i Nykirken: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000161577 F.t. 1875: https://www.rhd.uit.no/folketellinger/ftliste.aspx?ft=1875&knr=1301&kenr=000&bnr=0103&lnr=000 Tellingsår: 1875 Kommune: Bergen Kommunenummer: 1301 Gatenavn: 1-107 Gatenr: Bydel: Gårdeier: Antall leiligheter: 2 Antall personer registrert på bostedet: 8 Navn Familie-stilling Sivil-stand Yrke Fødselsår Fødested Etnisitet Gerhard Christensen Husfader g Huseier Malermester 1840 Bergen Ingeborg Christensen Kone g 1841 Bergen Ingvald Christensen Søn ug 1870 Bergen Christine Christensen Datter ug 1872 Bergen Rasmine Hatteberg Tyende ug Tjenestepige 1857 Bergen Severin Sivertsen Leier hf g Gesel 1840 Bergen Marie Sivertsen Kone g 1848 Bergen Bernhard Berthelsen Pleiseøn ug 1871 Bergen Sønn Gerhard Ingvald Christinus Theodor https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007345601 https://media.digitalarkivet.no/view/7148/7 Datter Christine, 1872 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007594868 https://media.digitalarkivet.no/view/7149/45 Datter Gurine Dorthea, 1876 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007596551 Kona Ingeborg døde i 1879 https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000068993 F.t. 1885: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053295022260 F.t. 1891 for Bergen: https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052994037147 F.t. 1910 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007596551 F.t. 1922 https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01065522005142

Christi Christophersdotter (1801-1874) - først gift i Luster med Gullik Finkelson frå Valdres - so gift i Bergen med Christen Pedersen frå Davik - kvar vart det av borni hennar?

6. september 2019 - 20:54
Gerhard Christopher Christenson Pedersen, f. i Bergen 20.6.1840, Giftet seg 22.11.1868 med Ingeborg Christine Knudsen https://www.digitalarkivet.no/kb20061123010371 Fikk to barn: https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007594868 https://www.digitalarkivet.no/view/255/pd00000007596551

Torger Jørgensen (1743-1782) og kona Guri Ellefsdotter (1741- ) - frå Luster til Bergen - kvar vart det av Guri og borni deira?

6. september 2019 - 20:36
Sannsynligvis denne https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000000974945

Christi Christophersdotter (1801-1874) - først gift i Luster med Gullik Finkelson frå Valdres - so gift i Bergen med Christen Pedersen frå Davik - kvar vart det av borni hennar?

6. september 2019 - 20:06
Dette er endå ein huslyd som eg stod «bom fast» på då eg første gongen arbeidde med dei tidleg på 1980-talet, og til tross for mange nye hjelpemiddel, er eg framleis ikkje i stand til å finna fleire opplysningar om dei i dag. No vonar eg på ekspertise i Brukarforum, og kanskje er det òg nokon som sit med lokalkunnskap i Davik og i Slidre som kan fortelja meir om opphavi til dei to ektemakane hennar Christi? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~~ Gullik Finkelson Bringe, frå Åstad i Slidre, var son av gardbrukar Finkel Finkelson på Åstad, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Ambjørg Andersdotter frå ##### (opphavet hennar?) og vart døypt i Slidre 13.4.1797. Han d. som strandsitjar på Haganes i Luster 29.9.1827. Gullik kom truleg til Luster kring 1820 og gifte seg her 14.6.1826 med Christi Christophersdotter frå Bøen under Haganes, døypt 1.11.1801. Gullik og Christi ser ut til å ha drive plassen her i Haugen 1 under Bringe i eitt år, frå dei gifte seg i 1826 og fram til sommaren 1827. Då ser det ut til at dei flytte heim til foreldri hennar på Bøen under Haganes. Christi vart som enkje buande eit par år på Haganes. Denne huslyden vart elles truleg den siste som budde på plassen i Haugen 1 under Bringe. Etter dei flytte herifrå i 1827, vart plassjordi lagd inn under naboplassen i Haugen 2, men truleg var det på same tufti stovehuset vart oppsett då Haugen vart utskild som eige bruk frå Bringebøen i 1920 (sjå Haugen, Bringe, bnr. 18). Tidleg i 1830‑åri flytte Christine Christophersen til Bergen, og der gifte ho seg 20.4.1835 att med Christen Pederson frå Elde i Davik, i Bergen kjend som Christen Pedersen. Han var son av gardbrukar Peder Antoniusson på Elde, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Mari Christensdotter frå ##### (opphavet hennar?) og vart døypt der 9.3.1810. Christen Pedersen vart gesell i Bergen, og huslyden busette seg i Sandviken i Bergen der Christen d. 25.2.1867. Christine Pedersen d. som enkje same staden 10.4.1874. Ho fekk visstnok i alt fem born, to frå første ekteskapet og tre frå det andre: a. Andrea Gulliksen, f. i Luster 27.8.1826, flytte med mori til Bergen, men d. som ugift tenestejente i Bergen 4.2.1848. b. Gullik Gulliksen, f. i Luster 5.3.1828, flytte sikkert òg med mori til Bergen i 1830‑åri, ##### (lagnaden hans?) c. Gerhard Christopher Christenson Pedersen, f. i Bergen 20.6.1840, ##### (skal ha vore målarmeistar i Bergen - oppl.?) d. Christen Johan Christenson Pedersen, f. i Bergen 20.10.1842, ##### (skal ha vore overvrakar i Bergen - oppl.?) e. Martelle Sophie Christensdotter Pedersen, f. i Bergen 21.2.1845, ##### (levde i 1874 - lagnaden hennar?) ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Rundt og om opphavet til Mikkel Abrahamsen Amli og hustru Else Larsdatter , Ringsaker i Hedmark , og hvor er alle deres barn , og hvor ble det av dem ?

6. september 2019 - 19:57
Det er ikke flere barn enn de 10 jeg først nevnt. Abraham er førøvrig døpt 20.09.1744 Ambli og død 21.06.1800.

Alle de skannede kirkebøkene blir søkbare i Digitalarkivet (1815-1900-tallet)

6. september 2019 - 19:53
Tror ikke det vil la seg gjøre, det er altfor mange variasjoner og noen ganger er gardsnavnene skrevet slik at en må gjette seg til hva som står og da er det godt å være lokalkjent.

Tydehjelp dåp Mikkel Hulberg barn ... uten navn ???

6. september 2019 - 19:42
Tusen takk igjen og igjen Ivar

Rundt og om opphavet til Mikkel Abrahamsen Amli og hustru Else Larsdatter , Ringsaker i Hedmark , og hvor er alle deres barn , og hvor ble det av dem ?

6. september 2019 - 19:38
Tusen takk for svar Hans . Jeg er ikke geografisk kjent på Brøttum eller Ringsaker forøvrig . Da må man vel konkludere med at Mikkel overtok garden Amli nedre etter sin far Abraham Nilsen , og Abraham Mikkelsen etter sin far Mikkel . Jeg har sittet på timesvis idag for å prøve å finne ut hva skjedde med ; MARI født 1742 , LARS født 1750 , NIELS født 1755 , PERNILLE 1758 , og MARTHE 1761 . Men med 0 resultat , hverken som døde eller viede . de er som sporløst borte . Jeg fant Abraham Mikkelsen sin vielse og død ...utifra død i 1800 55 år gammel så skal han da være født i 1745 . Etter å ha saumfart 1743 - 44 - 45 - 46 ...så finner jeg ikke spor av hans fødsel . Vielse ; https://www.digitalarkivet.no/kb20070512950261 Død ; https://www.digitalarkivet.no/kb20070512960082 Mikkel sine foreldre Abraham Nilsen Amli og Mari Michelsdatter døde henholdsvis 15 april 1739 og 6 mai 1742 Fra skifter på Hedmarken Lille Amli i Ringsaker: 30.4.1739 H.skpr.1739-43 s.121 b. Abraham Nielsen † g.m.Mari Michelsdtr. Barn: 1.Michel, myndig 2.Goroe 30 3.Kjersti g.m.Henrich Evensen Østre Amli. Bto.413-2-4 Nto.158-2-0. Heri iberegnet Jord; 5 l tunge og 1/2 hud m.b. takst 250 rdl. + 1/2 hud pant m.b.=25 rdl. I Lille Amli. Har du noen anelse om flere barn her ? På forhånd takk for svar og innspill

Torger Jørgensen (1743-1782) og kona Guri Ellefsdotter (1741- ) - frå Luster til Bergen - kvar vart det av Guri og borni deira?

6. september 2019 - 19:36
Eg vil i kveld gjerne få henta fram att dette utfordrande emnet som har lege «i dvale» sidan 2016. Gjennom skiftet etter Ole Ellefson i Gulen frå 1815 har me fått greie på at Guri Ellefsdotter då framleis levde og budde i Bedrgen, men eg er framleis ute av styand til å finna spor etter nokon av dei tre borni hennar, Jørgen, Kari og Bertha. Kari veit me tente hjå morbroren Ole på Hjertås i Gulen i 1801, men det er det siste me ser til ho! Mori Guri burde forresten ha vore nemnd i FT1815 for Bergen, men eg kan ikkje finna ho! Kanskje nokon med betre auge enn eg...? Her følgjer eit oppdatert manuskript for denne huslyden: ~~~~~~~~~~~~~ Torger Jørgenson Flom, frå Sanden under Dale, vart døypt 25.3.1743 og gifte seg 5.11.1769 med Guri Ellefsdotter frå Dalen under Åsen, døypt 27.9.1741. Torger og Guri ser ut til å ha busett seg i Bringeviki straks Hans var faren herifrå kring 1773, men dei vart ikkje plassfolk her lenger enn til 1779. På same tid vart denne luten av Bringe frådelt garden og tillagd naboeigedomen på Døsen, og det ser ut til at brukarane av Døsen sjølve nytta Bringeviki frå den tidi; sjå elles under Døsen. Torger og Guri Jørgensen flytte til Bergen i 1779. Torger livnærte seg der som dagarbeidar, og dei budde i Øvre Dynnersmuget, men Torger sette livet til ved drukning alt 12.2.1782. ##### (seinare lagnad for Guri? –nemnd som faddar i Bergen i 1788 – levde som «»fråverande erving» i 1815 - kva so?? – ogso borni forsvinn, men ei av døtrene var i 1801 busett hjå ein morbror på Hjertås i Gulen!) Torger og Guri fekk fem born i lag: a. Jørgen Torgersen, døypt i Luster 21.12.1769, flytte til Bergen med foreldri i 1779 ##### (nemnd som fadder i Bergen 1788 – seinare lagnad?) b. Peder Torgersen, døypt i Luster 12.3.1772, flytte òg til Bergen i 1779, men vart gravlagd i Bergen alt 27.7.1779. c. Kari Torgersdotter, døypt i Luster 1.4.1775, flytte med foreldri til Bergen i 1779, men kom sidan attende til Sogn og tente i 1801 hjå morbroren Ole Ellefson på Hjertås i Gulen. ##### (lagnaden hennar?) d. Britha Torgersdotter, døypt i Luster 3.4.1778, flytte likeins til Bergen med foreldri, men vart gravlagd i Bergen alt 23.8.1779. e. Bertha Torgersen, f. i Bergen 21.8.1780, ##### (lagnaden hennar?) ~~~~~~~~~~~~~ Det hadde vore kjempeflott om nokon kunne hjelpa meg leita etter lagnadane til mori Guri og dei tre borni hennar, og eg takkar på ny for alle gode tips!

Olaug Gunnarsdatter f. ca 1744, Sigdal?

6. september 2019 - 19:19
Jeg har dessverre ikke svar på det du spør om, men siden jeg stammer fra Helge Andersens bror Bjørn, f. 1746, har jeg undersøkt mye på linjene bakover fra deres foreldre, og har info som kommer som tillegg til hva som skrives i gårdshistoriene fra området, eller som korreksjoner til disse. Hvis du er interessert i dette, ta i så fall kontakt på svbjornd@online.no.

Kåre Olsen

6. september 2019 - 19:13
Hej! Jag skulle vilja komma i kontakt med Kåre Olsen, Statsarkivet. Hur gör jag? Med vänlig hälsning Tove Backström

Olina Christensdotter Bringe (1828-1864) - utvandra til Amerika i 1861 - gift med Hans Jensson Nornes frå Sogndal - ho døydde i barselseng 1864, men kvar vart det av borni hennar? - ei kjempeutfordring!

6. september 2019 - 19:12
???? Name: Hans J NornessEvent Type: CensusEvent Date: 1880Event Place: Arendahl, Fillmore, Minnesota, United StatesGender: MaleAge: 60Marital Status: MarriedRace: WhiteRace: WOccupation: FarmingRelationship to Head of Household: SelfRelationship to Head of Household: SelfBirth Year (Estimated): 1820Birthplace: NorwayFather's Birthplace: NorwayMother's Birthplace: NorwaySheet Letter: CSheet Number: 213Person Number: 0Volume: 1 Household Role Sex Age Birthplace Hans J Norness Self M 60 Norway Martha Norness Wife F 56 Norway Lina H Norness Daughter F 16 Minnesota, United States https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:MZ97-4T2 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9YB2-9Z2Y?cc=1417683&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AMZ97-4T2

Slektninger i skiftet etter Svend Larsen Eng, Berg, Østfold, beg. des. 1830

6. september 2019 - 19:12
Jeg leser det siterte avsnitt slik: ...Olaug Ellefsdatter med Laugverge Erik Hansen Westtorp. De myndige Sønner Christian Svendsen Thotorp, Marthin Svendsen Bøsnæss, Gunder Svendsen Smerkerud, Lars Svendsen Skipperud, Christian Svendsen Skipperud. Mindreaarige Hans Petter Svendsen Eng med Curator Christian Thotorp ere alle personligen tilstede, ligeledes Hendrik Olsen Eng som formynder for Boets 2d umyndige Arvinger Hans Eilert Svendsen og Marthe Christine Svendsdatter. Ole Svendsen Smerkerud lod ved Broderen Lars Svendsen Skipperud anmelde Sygdomsforfald, hvorhos den Sidste angav fra denne at være bemyndiget tillige at afgive Møde...

Tydehjelp dåp Mikkel Hulberg barn ... uten navn ???

6. september 2019 - 19:11
"Dom: 4 p Trin: døbt et brn fra Michel Hulbergstuen k: _ _ _ _ _ fadd: Torge Skaslien og Jens Midli(?)stuen." Innleiinga nedanfor er for "Michel Asla eyes qv" (barnedåpen nede til venstre)

Slektninger i skiftet etter Svend Larsen Eng, Berg, Østfold, beg. des. 1830

6. september 2019 - 18:52
Teksten i skiftet på venstre side, nest-øverst er delvis uleselig. Det er ikke umulig selvsagt, men de færreste vil klare å lese gjennom skiftet for å merke seg familiens medlemmer og overse annen informasjon. Men har du ikke tid til å få transkribert alle linjene på hver side? Teksten må leses ved at den skrives av. Hvert avsnitt for seg.

Olina Christensdotter Bringe (1828-1864) - utvandra til Amerika i 1861 - gift med Hans Jensson Nornes frå Sogndal - ho døydde i barselseng 1864, men kvar vart det av borni hennar? - ei kjempeutfordring!

6. september 2019 - 18:48
Huslyden til Olina Christensdotter Bringe frå Luster har vore og er eit stort mysterium. Ho døydde i samband med at yngste dotteri vart fødd i 1864, men dotteri voks opp og har truleg gift seg før far hennar med ny kone flytte frå Fillmore Co., MN til Houston Co., MN. Likevel finn eg ikkje sport etter ho nokon stad! Ogso FT1870 er noko underleg, for der er denne dotteri nemnd i lag med faren og stemori samt ein son Nils, fødd i Noreg kring 1855. Truleg er Nils ein son som stemori hadde med seg frå Noreg, men noko prov på dette har eg ikkje... https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-6XSQ-5RY Det hadde vore skikkeleg moro om denne biografien kunne kompletterast. Kanskje finst det obituaries for Hans og andre kona som kan fortelja oss litt meir? Slik ser manuskriptet for denne huslyden ut pr. i dag: ~~~~~~~~~~~~~~ Olina Christensdotter {Bringe}, f. {i Luster} 9.6.1828, Olena Christenson utvandra til Amerika i 1861 og gifte seg i Fillmore Co., Minn. 19.1.1862 med Hans Jensson frå Nornes i Sogndal, i Amerika kjend som Hans J. Norness. Han var son av ##### (yrkestitel?) Jens Hansson på Nornes, opphavleg frå ##### (opphavet hans?) og kona Gjertrud Johnsdotter frå ##### (opphavet hennar?) og f. i Sogndal 16.7.1820, men utvandra til Amerika i 1854. Olena og Hans farma i Arendahl township, Fillmore Co., Minn. der Olena d. etter barselseng ?.7.1864. Hans gifte seg 21.11.1865 att i Fillmore Co., Minn. med Martha Olsdotter frå Veum i Aurland, i Amerika kjend som Martha Olson. Ho var dotter av husmann Ole Bottolfson på ##### (ein plass, men kva plass?) under Veum, opphavleg frå Øyum, og kona Ingeborg Olsdotter frå Bjørgum og f. i Aurland 10.8.1822, men utvandra til Amerika i ##### (utvandringsåret? - 1863?) Hans og Martha Norness farma mange år i Arendahl township, Fillmore Co., Minn., men flytte kring 1890 til ein farm i Black Hammer township, Houston Co., Minn. der Hans d. 10.11.1900. Martha Norness d. same staden 31.10.1915. Hans fekk to born, som båe var frå første ekteskapet med Olena, men Martha hadde òg ein son frå før: a. Jens Norness, f. i Fillmore Co., Minn. 6.4.1863, ##### (not listed 1870/1880 - destiny?) b. Olena Johanna Norness, f. i Fillmore Co., Minn. 23.7.1864, ##### (listed 1880 - destiny?) c. Nels ... ##### (born Norway 1855? - Martha's son? - listed 1870 - destiny?) ~~~~~~~~~~~~~~ Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Karl Albin Lange fra Haparanda, omkring år 1800.

6. september 2019 - 18:18
Dødsfallet il Emil Wilhelm Karlsen Lange i Målselv i 1907: https://www.digitalarkivet.no/view/267/pg00000002253800 Giftermål i 1882 - da er Emil Wilhelm enkemann: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000215450 Første ekteskap i 1871: https://www.digitalarkivet.no/view/327/pv00000000868377 Digitala forskarsalen - kirkebøker for Pajala - det ser ut som det noen huller i kirkebøkene: https://sok.riksarkivet.se/kyrkoarkiv?Arkivsok=pajala&Lan=0&lf=Ladda+arkiv&Arkiv=SE%2fHLA%2f1010153&Serie=0&PageSize=100&tab=serie#tab

Tyding av festestel

6. september 2019 - 18:09
Forøvrig retter Husmanden sig efter Lov og Anordninger og er os som sine Husbønder hørig og lydig.

Britha (1786) og Gjertrud (1794) Halvorsdøttrer frå Bringe i Luster til Askvoll (eller Hyllestad) og sidan vidare til Bergen - kvar vart det av dei og borni deira?

6. september 2019 - 18:08
Eg vil i dag gjerne få henta fram att dette emnet som har lege «i dvale» sidan våren 2017. Eg har i mellomtidi ikkje greidd å supplera med fleire opplysningar og syner difor til manuskriptet frå innlegg #7 over! Særleg «frustrerande» er det at det ikkje synest vera mogeleg å finna fleire spor etter: ** Martha Thomassen (Thomasdotter), fødd i Askvoll 4.3.1818 ** Arne Andreas Thomassen, fødd i Bergen 9.10.1825 ** Elias Johannessen, f. i Askvoll 21.9.1822 Dei må alle vera oppvaksne i Bergen, men er sidan som «sokke i jordi»! Kanskje finst dei som konfirmantar i Bergen?? Eg takkar på ny for alle gode tips som kan kasta ljos over denne huslyden!

Olaug Gunnarsdatter f. ca 1744, Sigdal?

6. september 2019 - 17:59
MIn forfar Gunnar Helgesen var født på Søre Haugan i Flesberg i 1778. Hans foreldre var Olaug Gunnarsdatter og Helge Andresen. Jeg har kontroll på Helges opphav, men sliter med å finne fram til Olaugs foreldre. Ifølge bygdeboka for Flesberg flyttet familien dit fra Sigdal i 1775. Samme kilde hevder at Olaug var fra Skredderud i Sigdal, og søster av Kari Gunnarsdatter Skredderud som giftet seg med Jon Bjørnsen Heslia. Dette finner jeg ikke bevis for i primærkilder. Gunnar Skredderud i Sigdal, Karis far, giftet seg først i 1748 - etter at Olaug skal være født. Jeg finner ingen Olaug med far Gunnar født i Sigdal/Eggedal i aktuelt tidsrom (1740-1748). Har også sett i kirkebøker for Flesberg, Rollag og Krødsherad. I Sigdal finner jeg Helge og Olaug viet 3.10.1768 https://www.digitalarkivet.no/kb20070312630100 Sønnen Andres døpt 24.7.1769 i Eggedal, døde trolig som liten. https://www.digitalarkivet.no/kb20070312630116 Sønnen Andres døpt 28.7.1771 i Eggedal https://www.digitalarkivet.no/kb20070312630118 og konfirmert i Flesberg i 1789. https://www.digitalarkivet.no/kb20070315640457 Sønnen Gunnar døpt 19.2.1775 i Lyngdal, Flesberg (døde som liten) https://www.digitalarkivet.no/kb20070315640405 De fleste av fadderne til barna kan jeg plassere som slektninger av Helge. Han var fra Ålia i Sigdal. Blant dem jeg ikke kan plassere, og som kanskje er Olaugs slektninger, er: Ane Kristoffersdatter Tveten og Ingebret Tostensen Solum (faddere i 1769), Mari Jonsdatter Bergerud og Ingeborg Gundersdatter Bergerud (faddere i 1771). En Ingeborg Gundersdatter f. ca 1752 i Sigdal, gift 10.1.1772 med Ellev Gundersen Grønhovdeie fikk bl.a. to døtre som ble kalt Olaug. Har ingen beviser for at Ingeborg er søster av Olaug, men tenker det kan være mulig med tanke på oppkalling. (Ingeborgs barn var i kronologisk rekkefølge: Gunnar, Ragne, Ingeborg, Ragne, Turi, Olaug, Olaug.) Finner forøvrig heller ikke dødsfallet til Olaug noe sted; hun var i live i Flesberg våren 1814. Noen som kjenner til Olaugs opphav, eller som klarer å spore henne opp?

Sider