Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 1 time 57 min siden

Ole Petter Johnsen født 13.januar 1860

2. september 2019 - 16:47
Forsøk på MINI: 23 | 13 Januar | 8de April | Ole Petter | ægte | Inderstfolk Niels Johnsen og H. Karen Christophersdatter Fletsteen | Sophie Larsdatter Moen. Karen Christophersdatter Fletsteen. Jens Christophersen Fletsteen. Morten Christophersen. Carl Hansen Tveten. | Mvh

Evine Johnsen født Evensen født 3.januar 1855

2. september 2019 - 16:44
Forsøk på MINI: | 3die Januar | 11te Febr R K | Evine | ægte | Inderstfolk Even Nielsen Og Olie Hansdatter Arnebergseie | Christopher Arnebergseie og Kone, Martinus Hansen Røhneeie af Stange og Kone, Eline Christennsd Horneeie.– | Nei(?) | Mvh

Christen Olson Flikki, fødd i Luster 1835 - utvandra til Amerika i 1857 - sporlaust forsvunnen - kan han ha vore borgarkrigssoldat?

2. september 2019 - 16:41
Christen Olson Flikki, fødd i Luster 17.9.1835, som «uekte» son av Ole Christenson Alme (1810-1877) og Christi Johannesdotter Sage (1807-1875), sidan gift og busett på ein plass under Dalsøyri i Luster, utvandra til Amerika i 1857 (#80): https://media.digitalarkivet.no/view/8403/11 Christen hadde elles ikkje noko med garden Flikki å gjera, so truleg har han berre tent der, eller kanskje voks han opp der? Han nytta Flikki-namnet også då han vart konfirmert i 1850 (#18): https://media.digitalarkivet.no/view/8401/107 Kan Christen ha vore borgarkrigssoldat? Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips om denne karen!

Sjømenn fra Nordland

2. september 2019 - 16:27
I følge DOI (Declaration Of Intention), datert 23. april 1924 - så reiste han fra Bergen med skipet Aurora og ankom Philadelphia, Pennsylvania 15. oktober 1911. Siste oppholdssted var oppgitt som Stromsjo (Strømsjø). The Colorado, State and Federal Naturalization Records, 1868-1990 Name: Norman Andreas Olssen Relation to Head: Head Record Type: Naturalization Birth Date: 19 Mar 1893 Birth Place: Bodo, Norway Arrival Date: 15 Oct 1911 Arrival Place: Philadelphia Pennsylvania Naturalization Place: Denver, Denver, Colorado, USA Spouse: Esther Olssen I PFC (Petition For Citizenship) 1. juli 1925 og OOA (Oath Of Allegiance) 4. februar 1931 - oppga han samme skip (Aurora) fra Bergen, men oppga ankomst til 1. oktober Philadelphia, Pennsylvania. Siste oppholdssted oppgitt som Bodo (Bodø). The Colorado, State and Federal Naturalization Records, 1868-1990 Name: Norman Andrew Olsson Relation to Head: Head Record Type: Naturalization Birth Date: 19 Mar 1893 Birth Place: Bodo, Norway Arrival Date: 1 Oct 1911 Arrival Place: Philadelphia, PA Naturalization Place: Denver, Denver, Colorado, USA Spouse: Esther Axelia Olssen Det finnes også en DOI fra Texas datert 14. desember 1911. Det er kun opplyst Norman som fornavn, yrke; sjømann (sailor), f. 19. mars 1893, f. sted Bodø. Oppga utreist fra Christiana?, Norge og ankomst Philadelphia, PA den 2. april 1911 med skipet Kotonea? (litt vanskelig å tyde). Oppga siste bosted som Bodø og nåværende bosted i New York. The Texas, Naturalization Records, 1852-1991 Name: Norman Olsan Certificate Age: 18 Record Type: Declaration Birth Date: 19 Mar 1893 Birth Place: Bodo, Norway Arrival Date: 2 Apr 1911 Arrival Place: Philadelphia, Penn, Pennsylvania Certificate Date: 14 Dec 1911 Certificate Place: Del Rio, Texas, USA

Til Lars Øyane

2. september 2019 - 16:14
Hei Ivar! I bygdeboki for Jostedalen (1994) har eg skrive følgjande om Mathias Sjurson på Bruheim: ~~~~~~~~~~ Mathias Sjurson Bruem, opphavleg truleg frå Ormberg, var f. kring 1662 og vart gravlagd frå Bruheim 12.4.1739. Han gifte seg første gongen kring 1704 med Kari Mikkelsdotter frå Bjørk. Ho var truleg f. kring 1675, men d. visstnok kring 1730, for ?.2.1735 vart Mathias trulova andre gongen (vigselsdato vantar) med ei Guri Aamundsdotter, som truleg hadde opphavet sitt i Vigdalen i Luster. Ho var f. kring 1703 og vart gravlagd frå Bruheim 26.5.1737. Guri hadde visstnok vore gift før med ein Ole, men han veit me ikkje noko om. Mathias Sjurson var først leiglending på Fossen, men flytte visstnok til Bruheim kring 1702. I 1708 vart han stemnd for andre leigarmålet sitt med Martha Jacobsdotter frå Bergset, ei 19 år gamal søsterdotter til første kona Kari. Begge vart dømde, Martha til fire år ved fiskeleiene nordafjells og Mathias til fire år ved bergverki sønnafjells. Me kan ikkje sjå at Martha kom attende til heimbygdi, men det gjorde Mathias, og barnet dei to fekk i lag, vart visstnok oppale her hjå far sin. Elles lyt me leggja til at Mathias Sjurson styrte garden på Bruheim so lenge han levde. Me kjenner til fire born etter Mathias, to frå første ekteskapet, eitt med Martha Jacobsdotter og eitt frå det andre; dessutan hadde Guri med seg ei dotter då ho flytte til Bruheim i 1735. Mellom desse borni var: 3. Kari Mathiasdotter, truleg dotter av Mathias og Martha Jacobsdotter frå Bergset (1689-$4), var f. kring 1708 og budde framleis på Bruheim kring 1736. Kari Mathiasdotter må vera fari frå Jostedalen før 1740, men diverre vantar me opplysningar om den seinare lagnaden hennar. ~~~~~~~~~~ og her er kva eg har skrive på Bjørk om søskenflokken derifrå: ~~~~~~~~~~ Mikkel Larsson Bjerk, som me trur må ha vore frå Bakken, var f. kring 1632 og d. visstnok på Bjørk kring 1700. Han gifte seg kring 1664 med ei Britha Pedersdotter, truleg søster av den føregåande brukaren og likeins frå Sperle. Ho var f. kring 1641 og d. på Bjørk kring 1680. Mikkel dreiv først heimebruket i Bakken i lag med far sin og sidan i nokre år ein parsell av Sperle, men flytte hit til Bjørk kring 1664. Han var sidan brukar på Bjørk levetidi ut. Mikkel og Britha fekk seks born i lag: 1. Kari Mikkelsdotter, d.e. (1665-1698), vart gift med gardbrukar Jacob Clausson på Bergset (1661-1736). 2. Ole Mikkelson (1668-1717), vart gardbrukar i Bakken. 3. Peder Mikkelson, d.e., f. kring 1670, budde på Bjørk i 1680. Peder Mikkelson, d.e., må vera faren frå Jostedalen i ung alder og kan vera identisk med ein Peder Mikkelson som i 1698 busette seg på Gjervik i Askvoll. Peder Mikkelson på Gjervik d. truleg kring 1740. Han var gift to gonger og fekk tre born frå andre ekteskapet. 4. Peder Mikkelson, d.y., f. kring 1673, budde òg på Bjørk i 1680. Peder Mikkelson, d.y., må likeins vera faren frå Jostedalen i ung alder, men han veit me ikkje noko om lagnaden til. 5. Kari Mikkelsdotter, d.y. (1675-1730), vart gift med gardbrukar Mathias Sjurson på Bruheim (1662-1739). 6. Lars Mikkelson, f. kring 1678, levde på Bjørk i 1680. Lars Mikkelson må liksom dei to brørne med namnet Peder vera faren frå Jostedalen i ung alder utan at me veit noko meir om lagnaden hans heller. ~~~~~~~~~~ Eg har ikkje finne noko om at Mathias var nær slekt med kona Kari Mikkelsdotter eller om at ho kom på straff. Derimot fekk Mathias eit barn med søsterdotteri til første kona, og då kom dei båe på straff! Elles har eg eit par «gåter» her, som du eller andre gjerne kan sjå meir på: ** Kari Mathiasdotter frå Bruheim, f. kring 1708 - må vera flytt frå Jostedalen før 1740 - kvar kan ho ha vorti av? Halvbroren Aamund Mathiasson (1735-1778) vart gjestgjevar på Sognefest i Gulen - kan Kari òg ha butt i Gulen?` ** Dei tre sønene frå Bjørk, Peder d.e., Peder d.y. og Lars Mikkelssøner - må òg vera flytte frå Jostedalen i ung alder. Den eine Peder Mikkelson trur eg kan vera identisk med Peder Mikkelson på Gjervik i Askvoll, men kan dette provast? Når det gjeld leigarmåli til Ole Otteson Sperle i Jostedalen, har eg ikkje notert meg noko om dei (kva veit du om dei? - kven var jentene som han fekk born med?) Uansett, so vart heller ikkje han lenge borte frå bygdi. Han vart sidan bonde å Mjelvær i Jostedalen! Godt å høyra og sjå at du Ivar framleis er godt engasjert i forskingsarbeidet, og eg høyrer gjerne frå deg att om nye «nøtter»! Det ligg vel att nokre saker i det gamle emnet frå sist vinter, men eg låg fem månadar på sjukehus, og då kjem ein gjerne litt på etterskòt...

Fangeprotokoll Knud Larsen Raaen

2. september 2019 - 15:31
Tusen takk skal dere ha alle tre!

St. Jørgen Hospital kontra Pleiestiftelsen i Bergen - kva var forskjellen på pasientdiagnosane?

2. september 2019 - 15:26
Mange personar frå ulike bygder på Vestlandet vart spedalske, og dei fleste hamna før eller sidan anten på: St.Jørgen Hospital, eller på Pleiestiftelsen i Bergen, men kan nokon fortelja meg kva som var forskjellen? I ein søskenflokk frå Dalsøyri i Luster kom to søsken på St. Jørgen, og dei har me fine opplysningar om. Men eit tredje søsken var: * Rannei «Randine» Johannesdotter Dalsøren, fødd i Luster 26.2.1840. FT1865 syner ho som pasient på Pleiestiftelsen i Bergen, og ho døydde der 21.6.1932, 92 år gamal! Etter mine begrep må det no vera svært so sjelden at spedalske lever til ein so høg alder...!? Lagnaden hennar har vore drøfta før: https://forum.arkivverket.no/topic/197654-løyst-randine-dalsøren-kring-70-år-pasient-på-pleiestiftelsen-for-spedalske-i-bergen-skifte-1932/?tab=comments#comment-1671338 Korleis finn me tidspunktet for innflyttingi hennar på Pleiestiftelsen? Det ser iut som protokollane ikkje børjar før i 1865...: https://www.digitalarkivet.no/search/sources?s=&from=&to=&format=all&archive_key=&sc[]=hm&m[]=1301 Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!

Maridalen Lars Simensen og Kari Mortensdatter Brennengen

2. september 2019 - 15:23
Tusen takk for hjelpen til dere begge! Med hilsen Trine Varkold

Kvitering på salg 1875

2. september 2019 - 15:08
Eg kan begynne: Fogden i Varanger For et til Dem solgt Grundstykke for Skovfondet fordrer Kjøbesum kr 26 Opmaaling 2.48 Bekjendtgjørelse .16 ......ring af Skjødet .40 kr 22.44 foruden Renter fra 22/2 1875 til Betaling ......... 5 % .. Betalt ......... hertil indbetalt Jeg tør derfor anmode Dem om hvis? De ........... (Bretten på papiret lagar problem – skal sjå litt nøyare på resten)

Tukthus

2. september 2019 - 15:01
Der har vi mannen. Takk. Det kommer til å ta tid å lese alt det

Tukthus

2. september 2019 - 14:45
Kan det være denne? - Oslo fylke, Fangeprotokoll nr. 3 (1853-1855), Protokollside, Side 100, Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db10101603030104 https://www.digitalarkivet.no/view/84/pc00000001176824

Tukthus

2. september 2019 - 14:30
Ser ikke at det er noe tilgjengelig på DA. Prøv her: http://www.genealogi.no/fange-og-fengselsprotokoller/

Tukthus

2. september 2019 - 14:30
Det står ikke hvorfor han er på Tukthuset. Hvordan finner jeg ut det?

Tukthus

2. september 2019 - 14:17
https://digitaltmuseum.no/021017282476/ole-olsen-ronningen-slave

Tukthus

2. september 2019 - 14:13
Dette gjelder Ole Olsen Rønningen https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038027007544

Tukthus

2. september 2019 - 14:06
Lenke?

Var min 3 x tippoldefar slave?

2. september 2019 - 14:05
Tusen takk for denne fine diskusjonen. Fredrich Adrian er oldefaren til min oldemor, og jeg har begynt på denne siden av slekta mi nå... Hilsen Magne

Tukthus

2. september 2019 - 14:03
Hvordan finner jeg ut hvorfor de sitter på Tukthus? Dette gjelder 1865.

Peter Olaus Kilde, Bergen

2. september 2019 - 14:00
Tusen takk for hjelpen

Sider