Nyheter fra Arkivverket

Abonner på Nyheter fra Arkivverket nyhetsstrøm
Arkivverket - All aktivitet
Oppdatert: 2 timer 27 min siden

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?

18. februar 2021 - 12:53
Fadderar blir valde lokalt. "Vår" Samuel skal vere busett på Lærdalsøyra i 1729, og namnet er ikkje spesielt vanleg - men det kan sjølvsagt finnast fleire. Alderen på sonen Erik stemmer godt med manntalet i 1701.

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?

18. februar 2021 - 12:51
Tusen takk for fleire gode innlegg; det gjeld å ha alle puslebitane på bordet samtidig, og eg er enig i at dette er så godt som bevis. Men når vi i tillegg har leiermålssaka med Synnøve Olsdtr og Abel Lemmichen, meiner eg det er heilt usannsynleg at denne Hans Jensson Roti er nokon annan enn seg sjølv. Eg har sett på Geni at somme meiner han er identisk med Hans Jensson Schreuder, men det rimar absolutt ikkje; HJS er klokkar i Eid frå 1692 til 1696 i følgje bygdeboka, og eg ville forvente at han opptrer med Schreuder-namnet i alle samanhengar. Det kan kanskje vere andre HJS, men det har eg ikkje oversikt over.

Feil Sven Jonson? Han burde stått som enkemann? Er det to - eller kanskje tre - menn med samme navn jeg har rota meg borti?

18. februar 2021 - 12:44
Den første: Her les eg: "Drengen och Wargiernings Karlen Sven Jonsson och dess Fästeqvinna Ingeborg Nilsdotter i Lakene, utan Hemmans Bruk" Eg veit ikkje kva ein "Wargiernings Karl" er, heller ikkje kva "utan Hemmans Bruk" inneber.

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?

18. februar 2021 - 12:36
Jeg vil ikke slippe helt tak i Samuel Eriksson i Lærdal. Vet vi med sikkerhet at dette er den rette Samuel Eriksson? Han var gift med Bertha Jacobsdtr. Swingel 1662-1728. Og andre gang 28.08.1729 med Gunhild Andersdtr. Sønnen Erik Samuelsen Swingel ble født 1697 i Lærdal og gift med Dorthe Hansdtr. f. 1697 på Dalsøyri i Luster. Erik ble gravlagt 14.01.1764 i Bergen og kona Dorthe samme sted 05.04.1769. De hadde tre barn alle døpt i Årdal. Ingen Lemmichen blant fadderne. Elisabeth Eriksdtr. Swingel 25.04.1728, Bertha døpt 14.05.1728 og Anne Marie døpt 03.04.1734. Alle må være død før 1769 da ingen er nevnt i skiftet etter Dorthe Hansdtr. Jeg stusser på mangelen av Lemmich navn i denne familien, om det da er rett Samuel Eriksson du fant Aase.

Hugo Køhler saken som Ingen ende tar

18. februar 2021 - 12:35
Nå har jeg ikke fått med meg om en Y-DNA test av Hugo Køhlers etterkommere er foretatt og hvilken haplogruppe de i tilfelle skulle tilhøre. Det finnes et eget prosjekt der flere etterkommere etter Habsburg er med, ifølge dette prosjektet tilhører deres Y-DNA mest sannsynlig grenen: R1b-U152 > L2 > Z41150 > DF90 > FGC59564. Tilhører man samme gren så beviser det nok ikke mye: https://yfull.com/tree/R-FGC59564/ Men tilhører man en helt annen gren er det liten sannsynlighet for at man deler felles farslinje. Uansett peker vel det aller meste på at denne saken er avsluttet for lenge siden og at Hugo ikke kan ha vært en Habsburg.

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?

18. februar 2021 - 12:29
I Eid-boka står det Peder Nilsen Frislid kjøpte 4 pd av enka etter Abraham Friele i 1714. Videre fremgår det implisitt av teksten at kona til Hans Jensen (Biering?) (hvilket er feil for Hans Jensen Roti) og senere Peder Nilsen Frislid solgte 8 pd i 1720. Dette er dog skrevet så knotete at man må tolke seg til at Anne Eriksdatter faktisk var gift med begge de påfølgende oppsittere. Eiendomsforholdene er altså slik: Hans Jensen Roti med kone eier 8 pd. I 1697 selger Hans Jensen 4pd til enken etter Abraham Friele, og blir da sittende igjen med 4 pd. I 1714 kjøper Peder Nilsen Frislid tilbake samme 4 pd (på odel?) fra enken etter Abraham Friele. Paret Peder/Anne sitter da med 8 pd igjen. Disse 8 pd blir så solgt av den egentlige eier som da er Anne Eriksdatter i 1720.

SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fb/L0001: Ministerialbok nr. II 1, 1725-1737 - manglende side 38

18. februar 2021 - 12:29
Når en blar i denne kirkeboka, hopper oppslaget fra folio 37a SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fb/L0001: Ministerialbok nr. II 1, 1725-1737, s. 37 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060719070053 til folio 38b SAKO, Strømsø kirkebøker, F/Fb/L0001: Ministerialbok nr. II 1, 1725-1737, s. 39 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20060719070054 Det går heller ikke manuelt å gå til den mellomliggende siden. Da kommer det opp en melding om at siden ikke er funnet og at siden ikke fins i arkivet. Likevel får jeg gjennom søk på FamilySearch opp en dåp som kronologisk hører hjemme mellom siste innføring på fol. 37a og den første på fol. 38b, noe som forteller meg at siden må finnes i kirkebokas original. Er det mulig å få denne skannet og lagt inn på rett plass?

Adam Barch, byfut i Christiania, døydde 1705 - svigerfar Peder Hansson Leth, døydde 1679 - kven var desse karane og kvar kom dei ifrå??

18. februar 2021 - 12:19
Det finnes nye kilder., men de sier foreløpig liste om Adam Barch, annet at han må vætte i Christiania en stund fr han ble utnevnt til byfogd. Det var mye frem og tilbake med dette embete på 1680-tallet. - 5.4. 1684 RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fca/Fcaa/L0014: Norske registre (mikrofilm), 1685-1687, s. 112b Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/da20120911670236 Hans Selmer skal forente byfogdembetet i Christiania, da Christen Christensen ikke jan betjene det av visse årsaker. Hvis Christensen ikke kommer tilbake, skal Selmer bli n y byfogd. - 9.5. 1685 RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fca/Fcaa/L0014: Norske registre (mikrofilm), 1685-1687, s. 70b Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/da20120911670151 Hans Selmer utnevnt til virkelig byfogd i Christiania etter at Christen Christensen er utnevnt til rådmann i byen. RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fcc/Fcca/L0038: Norske innlegg 1572-1799, 1685, s. 380 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/da20110517006837 Hans søknad. - 13.7. 1685 RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fca/Fcaa/L0014: Norske registre (mikrofilm), 1685-1687, s. 112b Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/da20120911670236 Christen Christensen bevilget å fremdeles nyte byfogderiet i Christiania i avdøde Hans Selmers sted. Han har ennå ikke tiltrådt rådmannsembetet, som han nå skal kvittere. - 31.8. 1686: RA, Danske Kanselli 1572-1799, F/Fc/Fca/Fcaa/L0014: Norske registre (mikrofilm), 1685-1687, s. 343b Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/da20120911670711 Hvor Adam Barch utnevnt til "virkelig" byfogd etter Christian Christensen, etter at han har vært vært bevilget på betjene retten i Christensens forfall.

Hugo Køhler saken som Ingen ende tar

18. februar 2021 - 12:02
Hei igjen Jan Frode Johansen. Må si jeg blir litt overrasket over at du nok en gang bringer Køhler-saken opp igjen. Hvorfor ønsker du ikke å la Køhler få hvile i fred? – Etter hva jeg har forstått, så vil jo ikke familien vite noe mer av saken, så for meg er det uforståelig at du da bare fortsetter med det. Du skriver at: ”det er 21 år uten spor etter Hugo Køhler og at det finnes 21 års totalt mørke i Rigmor sin kriminologi. Hun hadde neppe klart å finne det når de i Tyskland ikke finner annet enn dåp og konfirmasjon”. For det første har jeg skrevet en kronologi og ingen kriminologi, selvom jeg sikkert også kunne gjort det ut ifra Køhlers oppførsel ved flere anledninger, men dog, ”21 års totalt mørke”, er vel å trekke det vel langt? Fra A.H.K. konfirmeres i Schönefelder Gedächtniskirche bei Leipzig, 14 år og 2 måneder gammel den 21.mars 1875 til han dukker opp i Sverige i 1681, snakker vi om bare 6 år senere. I perioden etter konfirmasjonen 21.mars 1875, må en regne med at A.H.K. har startet på en utdannelse. - Læretiden for en litograf den gang var 5-6 år. Dvs. at Køhler da var ferdig utdannet litograf ca. 1880-1881, men han skal også ha avtjent 1 års militærtjeneste Tyskland 1880-1881. Etter endt skolegang, utdannelse og avtjening av militærtjeneste befinner A.H.K. seg i januar 1881 på et herberge i Hamburg, ifølge det han skriver selv i almanakken. Her skriver Alexander Hugo Køhler at han skal ha solgt sine identitetspapirer til Johan Orth for den nette sum av 20000 Gylden. – Reiseruten ifølge almanakken: Jönköping – Norrköping – Malmø - Helsingborg – Landskrona – København - Randers – Odense – Horsens – København – Bergen – Trondheim – Bergen og Kristiansand, stemmer forbløffende med A.H.K.s faktiske reise/liv. – Men denne reiseruten er jo noe han må ha skrevet ned i ettertid. Samme år 1881 – kort tid etter, setter A.H.K. – eller da Johan Orth (som du vil ha det til) kursen mot Sverige - fra Tyskland (Hamburg?) for å fortsette studier, arbeide? – Da var A.H.K. 20 år gammel og året etter 1. juli 1882 gifter han seg med Clara Josefina Levin i Malmø. Etter dette kan du følge han helt presist hele veien gjennom livet og hvor han selv oppgir at han er den samme som tidligere nevnt, ved dåp og konfirmasjon. Så igjen kommer du da inn på at det da kan være skrevet feil årstall 1881, i stedet for 1891 i almanakken, for å få dette til å stemme med din teori. – Altså det samme igjen og igjen. Med vennlig hilsen Rigmor Waler (NB! Jeg bruker ikke navnet Iversen lenger)

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?

18. februar 2021 - 11:58
Skattelistene for odelsskatten forteller ganske mye. RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3439: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1715, s. 121 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10101507230120 I 1715 eier Peder Nilsen 4 pd i gården Roti og er oppsitter på den parten. Min tolkning er et at denne parten har han overtatt etter forrige oppsitter ved å gifte seg med enken. Se under angående eierskap. RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3438: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1714, s. 101 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10101507222101 I 1714 er det også et tredelt eierskap. Der Abel Lemmichen og oppsitteren (ikke navngitt eier en part). RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3437: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1713, s. 104 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10101507221104 I 1713 er det også tredelt eierskap. Der Abel Lemmichen og oppsitteren (ikke navngitt eier en part). RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3436: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1712, s. 81 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10101507220081 Også i 1712 er det et tredelt eierskap. RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3434: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1711, s. 115 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10081307112116 I 1711 får vi vite at oppsitterne er Abel corporal og Hans. RA, Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap, R53/L3433: Fogderegnskap Sunn- og Nordfjord, 1710-1711, s. 119 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/rk10081307120119 Også i 1710 er det et tredelt eierskap der vi får vite at den ikke navngitte oppsitteren eier og bruker4 pd.

Dragon Ole Hansen Stykket i Blaker

18. februar 2021 - 11:56
Gunhild Olsdatter Fossum vies 22/3 1795 til Anders Gulbrandsen Øiset fra Eidskog. Hun er tydeligvis identisk med den Gunhilld Olsdatter født 6/6 1766 med foreldre Ole Hansen Støkket og Dorte Olsdatter https://www.digitalarkivet.no/kb20061031010299. Foreldrene ble viet 10/11 1765, hvor vi får vite at han var dragon https://www.digitalarkivet.no/kb20061031010290. Fra legdsrullen for Hølandske eskadron av 1. Sønnafjeldske dragonregiment for 1767 finner vi da også i legd 10: Fossum søndre Ole Hansen 28 år som har tjent i fem år, gift og med ett barn. https://www.digitalarkivet.no/ru20111020620429 Stykket er en plass under Fossum, så her stemmer alt, men fra bugdeboka får vi bare vite at Ole Hansen og Dorte Olsdatter også har bodd på Stykket, ikke mere om dem (hun var fra Huseby). Kan vi stole på aldersoppgaven for dragonen, er det egentlig bare to kandidater som peker seg ut: Hans Røsholms og Ingri Halvorsdatters Ole født 3/4 1739. https://www.digitalarkivet.no/kb20061031010333 Faren er ikke oppgitt med patronym, kun med gårdsnavn. Og på Røsholmgårdene var det flere Hans, men ingen Ingri Halvorsdatter. Og hun står oppført som fadder i kirkeboka samme år, så det er ingen tvil om skrivemåten. Men hvem var da disse to? Den andre er Hans Haugrim og Elen Eriksdatters Ole f 16/8 1640 https://www.digitalarkivet.no/kb20061031010339, denne Ole står i hvert fall i bygdeboka som død 1771, men uten andre opplysninger. Og fortsetter vi å lete etter noe eldre kandidater i kirkeboka, må vi tilbake til 1736 hvor Hans Olsen og Mari Torsdatter har sønnen Ole født 21/6, https://www.digitalarkivet.no/kb20061031010315, men her er det bare patronym, ingen gårdsnavn. (Også disse er fra Røsholm hvor det var skifte etter denne Hans Olsen 1746 https://www.digitalarkivet.no/sk11216061307071) 9/1 samme år fikk Hans Armoen og Ågot Olsdatter sin Ole, https://www.digitalarkivet.no/kb20061031010312, men heller ikke her nyttige spor av disse. Med tanke på at Ole og Dorte kaller første barnet for Gunhild, er det også verdt å merke seg den Ole som er født 10/1 1735 som barn av Hans Olsen og Gunhild Gudmundsdatter Ånnerud. https://www.digitalarkivet.no/kb20061031010305. Men heller ikke dette paret finner jeg i bygdeboka. Er det noen med god kjennskap til Blaker som kan hjelpe meg med å plassere dragonen i riktig familie?

Tugthuset i Kristiansand 1819

18. februar 2021 - 11:50
Hei, Her kommer jeg, mange år senere, og vil gjerne vite om "tugthuset" er det samme som senere ble kalt Manufakturhuset eller Manufakturen? Min mann, født 1954, kan huske at hans mor snakket om Manufakturen, men det er vanskelig å finne stoff om huset. Jeg leter også etter stoff om den "arbeidsstue" eller de "arbeidshus" for gutter som holdt til i Gyldenløvesgate 70 fra 1872 (som det står på minneplaketten på selve huset)) eller 1880 (som det står i korte beskrivelser fra Posebyen velforening eller i forbindelse med rusleturer eller ruslebøker. I disse tilfellene står det bare 4-5 linjer uten kildehenvisninger. Takknemlig for hjelp! Mvh Bente Lohne

Rakkestad: Jens Henriksen selveier i 1806?

18. februar 2021 - 11:41
"normalt" - altså statistisk sett - ville han vere leilending, sidan dei fleste bøndene var det. Ordbruken varierer kanskje litt omkring i landet. Det same gjeld kor stor del som er sjølveigarar (og her må ein skilje mellom persontal og areal/verdi - sidan nokre sjølveigarar hadde store gardar og mange bygselmenn hadde små bruk).

Alec Bull Anderson. Født 1921

18. februar 2021 - 11:36
Takk Arne, dette er veldig nyttig! Fanger.no er en stor kilde til informasjon. Jeg prøver å finne ut mer om livet hans fra universitetet i Oslo til han ble arrestert. Er det en kilde til informasjon om saken hans? Jeg var ikke klar over at han var bosatt i Trondheim. Jeg ser også at han var registrert som statsborger i Storbritannia. Dette er en overraskelse, og jeg vandrer om det var grunn til det. Jeg vet fra moren min at han ble arrestert på en båt som reiste med andre patrioter. Takk igjen for hjelpen. Mvh Andrew

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?

18. februar 2021 - 11:11
Bevis har vi ikke, men vi vet at Hans Jensen Roti i var gift med en søsterdatter av Agnete Hansdatter Lemmichen. Når da denne Anne Erichsdatter opptrer på samme gård og passer som hånd i hanske med resten av det vi vet om etterslekten så er det for mye av en tilfeldig. Alternativet er at Hans Jensen Roti var gift med en annen søsterdatter til en av de andre NN Hansdatter Lemmichen. Skattelistene kan fortelle om Hans Jensen Roti etterlot en enke samt hvem som overtok parten han satt på. Fogderegnskapene er kilden å lete i.

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?

18. februar 2021 - 11:06
Mest sannsynligvis uteglemt. Arvingene må melde krav til boet. Alternativet er at Samuel hadde en annen mor enn NN Hansdatter Lemmichen.

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?

18. februar 2021 - 11:05
Tilbake til Anne Eriksdtr på Roti. Bygdeboka seier ho var gift med Hans Jensson fyrst, men har vi noko bevis for det? Eg må elles nemne at vi har vore borti Hans Jensson Roti før; tingboka for 1681 fortel dette: Hans Jensen Rottj war stefnedt for leier maall med Synneued Ols datter ytter horn; bette: Synneud Olles datter fremchom, och bechiender; effter fougdens till Spørgelse, huem som er hindis Barne fader, huor till hun suored, adt Abell Lemmeche er hindis barne fader, och to ganger hafr: och saa hans Jensen hafft sin willie med hinder, hans Jensen [lod] frem legge sin skriftlig ind leg; adt hand gandsche fra gaar och benegter adt hand iche er hindis barne fader: och for mener adt bør frj were; med uidere, Synneued Ols datter: end nu bechiender adt hans Jens: hafde sin willie med hinder nu ued Paasche tider, och det skedde udj byn, bedmelte Synneud hafuer till forne staaen skrifft: Paa hans Jens: och siden effter hun hafuer staaen skrefft; hafr: hun ud Lagt Abell Lemmeche; thill med hafuer hun till forne och saa bechiendt for Lens manden och Mender adt Hans Jens: uar hindis barne fader: Abell Lemmechens hustru frem Laugde hans skrifftlig ind leg; adt hand gandsche beneg ter, adt hand iche er hindis barne fader, och for moder adt hun bør strafis for hindis Løngagtig bechiendelse, med uidere samme ind legs for meld, dateredt Skibenes d=16 Martj 1681: Effterdj bette: Synneued begierer adt Abell Matte self Per sonlig werre till stæde, er der forre Sagen op Sadt ind till hand komer till stæde. Seinare: Abell Lemechen, och hans Rottj war ind stefned for det leie Maall med Synneud ytter horn: som till waar ting, for leden war for Retten Mens for medelst hand iche Møtte er sagen blefuen op sadt; och ej Nu Møtte hand iche, er der fore sagen op sadt end nu; till strax effter Jull; * hans Rottj frem chom och bechiender, adt hand [end nu] benegter iche hafr: hafft med hinder adt bestelle; bette: Synneue frem kom: och end nu bechiender, adt Abell Lemeche er hindis barne fader; och hand har: komen hinde till at bechiende Paa hans Rothj, Mens ellers (er) hand dog iche frj for hinder,- 1682: Abell Lemechen och Hans Rottj war stefndt for det Leiermaall som till forne hafr: werredt ind stefned: och da blef det forre funden, at hand self schulde, Møde udj Retten: effter som horen begierer at hand Maatte Møde; huilche bette: Abell end nu iche Møtte: Menms hans quinde: och forre gifuer at hand er udj bergen, denne sag beroer till hand Widere; - Abell hansen Lemmeche, och hans Rotte, war stefnedt for Leiermaall: med Synneued Olles datter: saa till forne: 3de ganger: hafr: ueredt ind stefnedt och hand iche hafde Mødt; huilche dj nu begge Møtte; udj Retten, till lige med horen, - Synneud Olsdatter fremchom, och end Nu bechiender adt ingen Anden er hindis barne fader end Abell Lemeche; och hand med hinder hafde sin Willie 3 Wger for Marimøs: 1680 och hun gich udj barsell Seng; 3 wger for Juell och 3 dager: huilche Olle Persen ytter horn som hun Laa udj barsell seng hos, det same bechiender: huilche hun bechiender at det scheede hos hans Moder: Paa bunde Lofftet; och der for uden baade udj fæhuset . och Paa Andre Steder, huor hand kunde Komme af sted, at finde hinder, Noch bechiender hun, at hand kom engang op i dallen, da uiste hand hinder Ned effter hans Bomme: da kom hand strax effter, da gaf hand hinder 2 Alner tobach fordj at hun schulde staa [fast] fast Paa hans Jensen; och Skulde staa skrefft der Paa och end uidere sagde hand till hinder, om der Skede 20 wger wnder saa Kunde hun dog skylde Paa hans Jensen: sambt forre gife: hun at hand ej widere saagde till hinder, at der som hand iche skulde kunde skafe hinder Penger saa skulde hand skafe hinder [goedts] Penger hun end uidere Paa staaer at ingen anden er hindis barne fader end som hanem: och der for uden hafr hand sagt till hinder; at der som hun gifr skyld Paa hanem; da hafr hand saa Mange wener: adt hun schulde før blifue brendt; for hun schulde faa schyld paa hanem: ilige Maader forre gifuer hun at hun stoed skrifft for Juell Nogle dager for hun blef for Løst; och imod 8te uger, effter adt hun stod skrifft, da ud Lagde hun Abell: - hans hunuig Lens mand frem chom: och bechiender adt hand kom op i dallen, da fich hand hørre adt hun war med barn; da gich hand och Clemedt till hinder och spurde huem som uar hindes barne fader; da suared hun at Hans Rottj war hindis barne fader huilche bette Synneued iche self benegter; Mens hun forre gifuer * at Abell hafr: komedt hinder der till paa hanem at bechiende; och hun benegter[nu] at hans er iche hindis barne fader; Mens den tid hun drog till byn; kand hun iche Negte at hand hafde jo en gang sin om giengelse med hinder, - Abell Lemmeche [lod] frem Lægg de sine førrige ind Legger, meldende udj blandt Andet at hand gandsche benegter iche hafr: hafft med hinder at befatte mens hun som en horre, haffr hanum PaaLøigedt: med uidere hans ind Legges ind hold dend ene datered Skibenes d=16 Martj 81 dend Anden datered Skibenes d=17 9br: 1681: huilche hand yder mere sig Paa sine indlegger Paa beraaber; - Hans Jensen Rottj frem Laugde sine ind legger,[och Messiue] dend ene dateredt Roti dend 17 Martj 1681, dend Anden dateredt Rottj dend=4 9br: 1682: at hsand benegter iche med hinder hafr: hafft sin willie; Meduider Oc Abell Lemeche begierer at Jorde Moderen Maate giøre hindis bechiendelse huem som hun ud lagde, den tid hun gich udj barsell sig: bette Jorde Moder iche nu er till stede, Mens Paa sundmør, - * (35) Chrestopher graados fremchom, och bechiender at och bechiender, at den tid fadderne gich ud med barnedt, och schulde Lade det krestned; da kom bette Synneued gaaendis ud effter dem, och sagde hans Rottj er frj; Mens Abell er barne fader; - Jlige Maader forre gifr hun end nu, och Paa staar: at hans Jensen ued Paasche tider udj byn: hafde sin Willie med hinder en gang eller to huilche hans end nu benegter, At det er Løyng hun siger, Da effter som Jorde moderen iche er till stede eller Nogen som hos uar, da hun gich udj barsellseng, sambt dj faddere, som uar med barnedt at lade [det] Krestned iche eller er till stede beroer da dene sag ind till [strax effter uell][dj] louglig komer till stede; da de ind stemde till den till at Møde: saa frembt det till endelighed uell kome, och de Paa beraabende, at gifue Louglig warsell: da om gaaes huis Redt ær, -

Rakkestad: Jens Henriksen selveier i 1806?

18. februar 2021 - 11:02
Tusen takk!

Hvem er foreldre til Hans Stensen Nordvik (Nordvik i Tjeldsund, Nordland?)?

18. februar 2021 - 10:56
Fant ingen Hans Steensen født i Trondenes ved en kjapp gjennomlesing (kan godt ha oversett ham, og han må jo ikke være derfra opprinnelig), men det er en Hans *Hal*steensen født utenfor ekteskap i 1801, nr 18: https://media.digitalarkivet.no/view/9641/139

SF Selje m.m. : Kva veit vi om Mogens Abelson, sokneprest til Selje, sine born?

18. februar 2021 - 10:46
Det eine alternativet er at han der død mellom 1729 og 1750. Det andre er at han er utegløymt, så vidt eg hugsar, er det 1-2 andre arvingar som ikkje er nemnde men som vi veit lever.

Sider