Nyhetsinnsamler

Tyding av dom

Nyheter fra Arkivverket - 12. juli 2020 - 9:05
Tusen takk Even for arbeidet med å oversette teksten for meg. Jeg er veldig takknemlig for at du nok en gang hjelper meg. Dine kunnskaper er kjempeviktig for alle oss som ikke klarer å lese de gamle skriftene. Her gjemmer det seg mye historie. Saken beskriver saklig og brutalt hvordan en liten familie forsøker å klare seg i en tid med trange kår. Her er nyttig familieinformasjon for meg om forfedre, naboer, og hvordan hverdagslivet var på denne tiden på et sted jeg kjenner godt. Her hører vi historien om en mor og far som fikk fengselsstraff ved Christiania Tukthus i Kristiania for relativt små tyverier. Hardt straffearbeid i 2 måneder for å ha stjålet litt mel for å få mat på bordet, og en grime til en hest. Vi hører om en sønn som gikk rundt og "betlet". Det betyr vel at han gikk rundt for å tigge til seg mat og annet for å livnære seg og sin familie. Sønnen hadde stjålet og solgt en liten foldekniv. For det fikk han offentlig "ris" eller pryl til straff, fordi han var bare 12 1/2 år gammel da forbrytelsen ble utført. Det er ingen tvil om at myndighetene på denne tiden så alvorlig på tyveri og straffet befolkningen hardt for dette, også barn. I tillegg opplevde de nok det store "bygdedyret" - skammen, bygdesladderen, hviskingen, og blikket fra bygdefolket, som en ekstra byrde i den harde hverdagen de hadde i utgangpunktet. Takk for hjelpen Even. Mvh FR

Inger Olavsdatter Rysstad 1908 - 1995

Nyheter fra Arkivverket - 12. juli 2020 - 9:02
Thanks for sharing. I don't think she ever got married. I read somewhere she played hockey but I don't know where I found that information and if it was her and if it is true.

Tone Knusdatter Rysstad (1875-1948) ???

Nyheter fra Arkivverket - 12. juli 2020 - 9:00
Oh too bad, she never got married. Wonder why she didn't?

Knut Tarjeisson Helle (1827-1881)

Nyheter fra Arkivverket - 12. juli 2020 - 8:58
Good Morning, Any records on Knut Tarjeisson Helle. I'm wondering if their is more information on his occupation being a landhandlar/cotter. I think he used to run a store where Hylestad Auto is now in Rysstad. I find it interesting that he married Aashild Bjugsdatter Rysstad, but instead of her taking his last name Helle, she kept Rysstad, and all her kids took Rysstad as well. Maybe because when Knut married Aashild it is because he moved to her village? Any photos of Knut Tarjeisson Helle? He died in 1881 of possibly gout. Thanks

Skiftekort

Nyheter fra Arkivverket - 12. juli 2020 - 7:39
Det første kortet fra 1659 viser at det er Ingeleff Pedersdatter som er død. Hun var gift med Hans Fokstuen. Arvingene (selv om det ikke ble foretatt skifteoppgjør) er: 1. Erich Pedersen Simb 2. Sønnef Pedersdatter (Ingeleffs søsken?) Det andre kortet fra 1676 viser at det er Marit Steenersdtr som er død og gjenlevende ektefelle var Hans Steenersen.. Arvinger: 1. Børre Hansen 2. Steener Hansen 3. Gurrj Hansdtr. 4. Ingeleff Hansdtr Navnene i nyere skrivemåte vil vel være Synnøve, Guri og Ingeleiv og gården Simb er Siem i Lesja. Se 1-4 på s. 620 i Bygdebok for Lesja av Arnfinn Kjelland, 1992. Varig lenke https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068

Magister Christian Bloch, afsat præst, død i Levanger 23/2 1770

Nyheter fra Arkivverket - 12. juli 2020 - 7:36
Hej Jan, tak for rettelsen - du har helt ret, og jeg har fundet den rette kirkebog nu. Præsten i Nes anfører ikke datoer for barnedåb, men Christen ses som dåb nr. 58 ud af 76 i 1695, så det er formodentlig først i efteråret 1695, at Christen Bloch er født. Det må altså være en fejl, når der i universitetsmatriklen er anført, at Christianus Bloch er i sit 20. år i juli 1713 - alternativt er det ikke den samme Christen, der er tale om... Venlig hilsen Ole

Skiftekort

Nyheter fra Arkivverket - 12. juli 2020 - 6:34
Da jeg endelig klarte å finne dem så klarer jeg ikke å lese dem Kan noen hjelpe meg med hva som står der jeg setter spørsmålstegn? Arvinger: ?: 1. ? Pedersen 2. ? Pedersdatter ? Pedersdatter (kors) g.m. Hans Fokstuen https://media.digitalarkivet.no/view/39945/3149 Barn: 1. Børe (?) Hansen 2. ? Hansen 3. ? Hansdatter 4. Jugeliff (?) Hansdatter Marit Stenersdatter (kors) g.m. Hans Stenersen https://media.digitalarkivet.no/view/39945/3151 Dette stemmer dårlig med andre slektstre og bygdebøker, så kan det være at kortene ikke er korrekt i forhold til skiftet? Jeg har bladd litt i skifteattestene, men fra den tida der klarer jeg ikke å plukke ut navn i teksten engang.

Skifteprotokoll

Nyheter fra Arkivverket - 12. juli 2020 - 6:34
Da jeg endelig klarte å finne dem så klarer jeg ikke å lese dem Kan noen hjelpe meg med hva som står der jeg setter spørsmålstegn? Arvinger: ?: 1. ? Pedersen 2. ? Pedersdatter ? Pedersdatter (kors) g.m. Hans Fokstuen https://media.digitalarkivet.no/view/39945/3149 Barn: 1. Børe (?) Hansen 2. ? Hansen 3. ? Hansdatter 4. Jugeliff (?) Hansdatter Marit Stenersdatter (kors) g.m. Hans Stenersen https://media.digitalarkivet.no/view/39945/3151 Dette stemmer dårlig med andre slektstre og bygdebøker, så kan det være at protokollen ikke er korrekt i forhold til skiftet? Jeg har bladd litt i skifteattestene, men fra den tida der klarer jeg ikke å plukke ut navn i teksten engang.

Leter etter informasjon om Torleif Eide Gaardsø

Nyheter fra Arkivverket - 12. juli 2020 - 6:03
Kandidat til Erik Larsen Eyde sine foreldre, Lars Eriksen Eyde jægteskipper og Maria Larsdatter https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390000538 Denne Erik står med fødested Molde i sjømannsrullene (Lars Eriksen Eyde står som forrige) https://www.digitalarkivet.no/view/213/op00000000006735

Malin Christphersdatter till Norge 1850

Nyheter fra Arkivverket - 12. juli 2020 - 2:49
Hej Finns det spår efter Carl 1855 och Caroline 1857??? Hälsning Per Nilsson

Magister Christian Bloch, afsat præst, død i Levanger 23/2 1770

Nyheter fra Arkivverket - 12. juli 2020 - 2:20
Kirkeboken du lenker til er fra Nes prestegjeld i Akershus. Nes i Hallingdal hører til Buskerud fylke.

Looking for information on ancestors from Odda parish

Nyheter fra Arkivverket - 12. juli 2020 - 2:14
https://www.nb.no/search?mediatype=bøker&name="Hoftun%2C Hallvard M."&fromDate=19720101&toDate=19721231

Looking for information on ancestors from Odda parish

Nyheter fra Arkivverket - 12. juli 2020 - 1:28
Thanks- I don't think I need additional pages from this text. I want to try and focus on Sigrid's (in this case Siri) father Saksbjørn Nilsson Bakka and on his father Nils Saksbjørnsen. Not sure if this text will provide that. Would appreciate a look at the Gamle Suldal text (by Hallvard Hoftun) for Bakke farm for these two.

SF: Kinn KLOK A1 1853-1868 - Feilindeksering

Nyheter fra Arkivverket - 12. juli 2020 - 1:10
https://media.digitalarkivet.no/kb/contents/11537 I denne kyrkjeboka er gravlagde frå 1863 -> indekserte som konfirmerte.

Looking for information on ancestors from Odda parish

Nyheter fra Arkivverket - 12. juli 2020 - 1:07
Hi Larry, I found a link to an article in a local history yearbook of this area. I shall probably have to post it one page at the time. Ætt og heim, lokalhistorisk årbok fra Hordaland 1954

Haugianarvigsle frå kring 1812 - kvar kan denne finnast?

Nyheter fra Arkivverket - 12. juli 2020 - 0:45
Kirkebøkene har gått tapt enkelte steder, så du kan jo ikke helt utelukke at de har blitt gift i et prestegjeld hvor nettopp dét har skjedd. Og så man jo alltid holde åpent for at prestene av ymse årsaker har glemt en dåp her og en vielse der; jeg har spesielt vært borti flere barn som jeg ikke kan finne noen dåp for, og hvor det er så å si helt utelukket at foreldrene oppholdt seg noe annet sted. Som du er inne på, er det en ekstra "twist" med trolovelser og vielser, ettersom noen prester i praksis - i alle fall fram til kirkebokskjemaene av 1812 - førte trolovelseslister med tilføyelse av vielsesdatoen. Et par som ble trolovet ett sted og viet et annet sted, kan da ha falt mellom to stoler mht. innføring av vielsen.

Haugianarvigsle frå kring 1812 - kvar kan denne finnast?

Nyheter fra Arkivverket - 12. juli 2020 - 0:34
Hjarteleg takk til Kristian for ein interessant kommentar! Eg har freista med ganske so mange ulike variantar, men framleis utan resultat! MEN, eg lyt leggja til følgjande kommentar: Då eg sist på 1970-talet gjekk heilt systematisk til verks med samtlege kyrkjebøker for Luster prestegjeld, for å kartotekføra heile folket, oppdaga eg, i svært får tilfelle, at ektepar kunne vera trulova utan at ei vigsle var innført, og om eg ikkje tek heilt feil, so skjedde det ei lovendring ein gong heilt sist på 1700-talet om at det ikkje lenger var trulovingi som var «juridisk» binding mellom partane, men sjølve ekteskapet, og det vart i alle fall for ei tid ikkje ført eigne trulovingslister. Dette kan vera ei forklaring på at om lag 10-15 vigsler frå Luster i perioden frå kring 1800 til kring 1820 rett og slett ikkje finst innførte i kyrkjebøkene, sjølv om eg gjennom andre kjelder kunne påvisa identiteten til både brudgom og brur!! Av denne grunn lurer eg på om nettopp vigsli til Johannes Rasmusson og Kari Eriksdotter kan ha litt same lagnad? Kanskje kom Kari til Luster for å tena hjå ungkaren Johannes, som alt i 1810 hadde kjøpt garden sin på Feigum hjå haugianaren Daniel Arneson, og dei vart gifte utan at dette vart innført nokon stad!? Normalt ville eg ha oppfatta denne vigsli på same vis utan nokon særskild merknad, men sidan Kari kom so langt bortante, ville eg halda sjansane òpne for at dei gifte seg ein annan stad. No har me jo òg prestegjeld der kyrkjebøkene er borte, til dømes på Eidsvoll... Eg veit ikkje om unge Johannes var Eidsvollsmann, men han kan jo ha gift seg der...? Det er ikkje so langt frå Odalen til Eidsvoll... Er det nokon som har gjort tilsvarande erfaringer frå andre prestegjeld om at vigsler ikkje finst innførte? Elles høyrer eg gjerne vidare kommentarar på dette...

Randi Bjørkviks arkiv og originalkilder

Nyheter fra Arkivverket - 12. juli 2020 - 0:31
Mange takk Kristian 😊

Randi Bjørkviks arkiv og originalkilder

Nyheter fra Arkivverket - 12. juli 2020 - 0:24
TB Kalvsjø 26 fol. 25b TB må stå for tingbok, og for 1680-tallet er det følgende tingbøker som dekker Lunner: https://media.digitalarkivet.no/rg/browse?municipalities[]=0533&start_year=1680&end_year=1690&text= Velger nr. 26 og går til folio 25b: https://www.digitalarkivet.no/rg20090525650336 Tinglysingen av skjøtet står øverst til venstre på oppslaget.

Bertha Hansdotter Lerum (1835-1886) - husmannskone på Gimstad i Bø, Vesterålen, og huslyden hennar?

Nyheter fra Arkivverket - 12. juli 2020 - 0:20
? Finner en Kristian Jentoft Pedersen død i Oslo i 1950, har ikke funnet noen dødsannonse. Her er fødselsår oppgitt til 1873, yrke tranarbeider. Arbeiderbladet, 5. oktober 1950:

Sider

Abonner på Åsane Historielag nyhetsinnsamler