Åpent møte om Almåsgårdene!

Viktig informasjon til alle som er opptatt av Åsane og Åsanes historie i fortid og fremtid! Håper mange av historielagets medlemmer kommer! 
Åsane Kulturråd inviterer til

ÅPENT MØTE OM ALMÅSGÅRDENE

Torsdag 13. mars Kl. 18.30 – Storsalen i Kultursenteret

Almåsgårdene i Åsane er i ferd med å råtne på rot. Et av Åsanes alle viktigste kulturminner er i ferd med å gå tapt. Det er Bergen Kommune som eier eiendommene, men de siste årene har vist at de åpenbart ikke har tenkt å gjøre noe for å hindre at både anlegget og kulturmiljøet rundt forfaller. Åsane Historielag har nå tatt et prisverdig initiativ for at Almåsgårdene skal bli tatt vare på og bli til glede for hele Åsanes befolkning. Almåsgårdenes Venner er stiftet. Venneforeningen skal arbeide for å rehabilitere anlegget og gjøre stedet til et framtidig rekreasjons- og utfartsområde for befolkningen i Åsane.

På møtet vil fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd vil snakke om hvorfor det er viktig å ta vare på kulturminner som Almåsgårdene. Leder i historielaget Marianne Herfindal Johannessen vil snakke om hva som bør gjøres for å bevare Almåsgårdene slik at de kan bli til nytte og glede for almenheten.

Vi trenger din støtte!

Det er viktig at vi kan dokumentere at det er en reell interesse blant Åsanes befolkning for å bevare Almåsgårdene. Vi håper derfor å se deg på møtet torsdag 13. mars kl. 18.30. Send gjerne invitasjonen videre til andre du tror kan være interessert. 

Vi minner samtidig om årsmøtet i Åsane Kulturråd, innkalling har dere fått tilsendt tidligere. Årsmøtet gjennomføres i etterkant av det åpne møte torsdag 13. mars på samme sted. En viktig sak på årsmøtet blir: Hva skjer med Kulturhuset?

Vi må drøfte den videre strategi i arbeidet med å skaffe bydelen et nytt kulturhus. Framdriften i saken har dessverre stoppet noe opp i og med at det ser ut for at den store utbyggingen av Åsane sentrum som var planlagt i regi av Steen&Strøm/Nordea Liv ikke blir noe av. Det er derfor nødvendig å orientere seg mot alternative plasseringer av Kulturhuset.

Du er hjertelig velkommen – vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret i Åsane Kulturråd
Torsdag, 13 mars, 2014 - 18:30