Årsmøte Åsane Historielag med foredrag om "Strilekrigen"

Innkalling til årsmøte i Åsane Historielag 2015
Torsdag 26. februar 2015 kl. 2000 i Åsatun, storsalen

Det innkalles med dette til årsmøte i Åsane Historielag. Før årsmøtet blir det foredrag om Strilekrigen ved professor John Ragnar Myking.
Denne første delen av møtet er åpent for alle interesserte. Årsmøte er kun for medlemmer i historielaget.
Det blir kaffe og noe å bite i.

Saksliste:
Sak 01: Åpning og godkjenning av innkalling
Sak 02: Valg av årsmøtefunksjonærer
Sak 03: Godkjenning av saklisten
Sak 04: Styrets årsmelding for perioden 270214 - 250215.
Sak 05: Godkjenning av regnskap
Sak 06: Styrets budsjett for 2015
Sak 07: Fastsettelse av kontingent
Sak 08: Fastsettelse av styrehonorar
Sak 09: Saker meldt av styret
Sak 10: Saker meldt fra medlemmer
Sak 11: Valg
Eventuelle saker må være styret i hende senest en uke før møtet. Sakene meldes til Åsane historielag pr. e-post: aasane.historielag@gmail.com eller pr. post til: Åsane historielag, postboks 200, Øvre Ervik 5876 Bergen
Vennlig hilsen for styret i Åsane historielag
Marianne Herfindal Johannessen (s) Aud Toppe Christensen (s) leder sekretær

Torsdag, 26 februar, 2015 - 20:00 til Fredag, 27 februar, 2015 - 20:45