Årsmøte i Åsane Historielag

Torsdag 25. februar kl. 2000-2100 i storsalen, Åsatun

Årsmøte for medlemmer i Åsane Historielag.

 

Saksliste: 
Sak 01: Åpning og godkjenning av innkalling                                                                                                         
Sak 02: Valg av årsmøtefunksjonærer                                                                                                                     
Sak 03:  Godkjenning av sakslisten                                                                                                                                   
Sak 04: Styrets årsmelding for perioden 260215 - 240216.                                                                                           
Sak 05: Godkjenning av regnskap                                                                                                                                 
Sak 06: Styrets budsjett for 2016                                                                                                                               
Sak 07: Fastsettelse av kontingent                                                                                                                                
Sak 08: Fastsettelse av styrehonorar                                                                                                                                 
Sak 09: Sak meldt av styret                                                                                                                                          
Sak 10: Saker meldt fra medlemmer                                                                                                                               
Sak 11: Valg                                                                                                                                                                           

Eventuelle saker må være styret i hende senest en uke før møtet.                                                        
Sakene meldes til Åsane historielag pr. e-post: aasane.historielag@gmail.com eller pr. post til:
Åsane historielag, postboks 200, Øvre Ervik 5876 Bergen                                                              

Lett servering!

Vi håper mange medlemmer vil stille og at vi får en hyggelig kveld i godt lag.
Vel møtt! 
 

Saksdokumenter til årsmøte

Torsdag, 25 februar, 2016 - 20:00 til Fredag, 26 februar, 2016 - 20:45