Bli "kulturvernfadder" - kjøp steiner til torvhuset på Eikås i Vågsbotn

Torvhuset på Eikås. Foto: Åsane Historielag.
Torvhuset på Eikås før demonteringen. Foto: Åsane Historielag. (Trykk på bildet for å se det i større format)

Under arbeidet med nye E-39 i Vågsbotn dukket det opp et kunstverk i stein. Dette var godkjent revet i reguleringsplanen fordi det ikke var kjent at det fantes kulturminner på stedet. Statens vegvesen hadde planer om å bruke steinen til en ”pyntemur” i den nye rundkjøringen. Både byantikvar og fylkeskonservator mente steinhuset var et viktig kulturminne som burde tas vare på, men hadde ikke mulighet til å gripe inn. Altså skulle steinhuset bare forsvinne.

Åsane Historielag synes vi har mistet nok kulturminner her i Åsane. Både vi, Åsane Tidende og Bergens Tidende fikk mange henvendelser om steinhuset. Etter oppslaget i BT engasjerte vi derfor tørrmurer Haakon Aase til å lage tilstandsrapport og prisoverslag for å dokumentere, demontere, og sette opp igjen huset. Vi undersøkte også steinhusets historie, og fant at dette har vært i bruk som torvhus for bnr. 3 på Eikås. Gårdene på Eikås lå frem til etter utskiftningene på 1930-tallet i et klyngetun øverst oppe på Eikås. Torvhuset ved Vågsbotn kan være fra tidlig 1800-tall eller fra 1700-tallet i følge Haakon Aases rapport. Noe av det som gjør dette torvhuset unikt, er størrelsen. Murene er nesten 4 x 10 meter, altså 40 m2. Det er stort til å være et torvhus, og sier noe om torvens betydning her i Åsane. Det kan tenkes at det i tidligere tider har vært brukt felles for hele klyngetunet.   

Det vil koste vel 65000 å dokumentere og demontere huset. Disse pengene har vi allerede fått inn med bidrag fra Arna og Åsane kulturkontor (20 000,-) og Statens vegvesen (60 000,-). Vi er veldig takknemlige for at kulturkontoret og vegvesenet stiller opp på denne måten og hjelper til med å få reddet kulturminnet.

Gir historielaget tomt til gjenoppbygging av torvhuset
Flere har vært i kontakt med oss og tilbudt tomt til torvhuset, noe vi er svært glad for. Den historisk og estetisk beste løsningen er at huset blir stående på Eikås, noe grunneier Magne Eikås gjør mulig. Han stiller ny og gratis tomt til disposisjon for torvhuset – i et LNF-område litt lenger utover langs Langavatnet, slik at det både blir stående på Eikås og blir synlig fra veien. Dette området er allerede mye benyttet til friluftsliv, så et ferdig gjenoppbygget torvhus kan komme til nytte langs en kultursti her. Når murene til torvhuset er ferdig gjenoppbygget, er drømmen vår å også få opp igjen de to andre veggene med tradisjonell brakekledning i tillegg til torv eller stein på taket. Inne i det ferdig gjenoppbygde torvhuset kan det stå en permanent utstilling i tekst og bilder som kan vise historien til både Eikås, torvhuset, torvtaking m.m. slik at turgåere kan lære litt om lokalmiljøet mens de er på vandring. Dette og mer til skal vi få til hvis bare åsabuen vil støtte oss litt økonomisk!

Gjenoppbygging
Bare gjenoppbyggingen av de to steinveggene vil koste vel 285 000,-. Historielaget har ikke så mye penger på bok. Så for å skaffe til veie pengene til gjenoppbygging måtte vi tenke nytt og har derfor bestemt oss for å etablere et kulturvernfond for Åsane. For å få penger til dette fondet oppfordrer vi derfor både privatpersoner, organisasjoner og ikke minst næringslivet her i Åsane til å bli kulturvernfaddere for Åsane. Vi vil begynne med dette steinhuset på Eikås ved Vågsbotn. Skulle kulturvernfondet bli en suksess kan det senere komme til nytte for andre viktige kulturvernprosjekter her i bydelen.

Kjøp en eller flere steiner

Vi oppfordrer derfor kulturverninteresserte folk til å kjøpe ”steinandeler” i huset. Minstepris for en stein er satt til kr. 500,-, men det er fullt mulig å kjøpe flere steiner! Andelseierne vil få navnet sitt på en nettside som skal lages til prosjektet, i tillegg til omtale på andre vis gjennom historielaget! Vil du bli kulturvernfadder ved å kjøpe steiner er kontonummeret til prosjektet: 3633.34.26964

Tirsdag, 31 juli, 2012 - 12:15 til Mandag, 31 desember, 2012 - 12:15
Dokument: