Invitasjon til kurs i tørrmuring (15.), 16.-17. oktober

Invitasjon til kurs i tørrmuring (15.)16.-17.oktober

Har du lyst til å lære deg tørrmuring og samtidig bidra til å sette i stand Almåsgårdene? Nå kan du slå to fluer i et smekk. Blant Almåsgårdenes Venner er det flere lag som vil være medarrangører for et eller flere slike kurs (Hylkje Vel, Åsane Historielag m.fl.). Tørrmurerne Haakon Aase og Berit Bruvik har sagt seg villige til å være kursholdere.

Kalles løe i 2006, mens vernemuren sto. Foto: Helge Sunde. 2006 Kalles løe 2015, klar til å starte gjenreisingen av vernemuren. Foto: Almåsgårdenes Venner
Bildet over t.v.: Kalles løe i 2006, mens vernemuren sto. Foto: Helge Sunde. 2006. Bildet til høyre: Kalles løe 2015, klar til å starte gjenreisingen av vernemuren. Foto: Almåsgårdenes Venner 

Kurset vil gå over to alminnelige arbeidsdager, og en kveld med teori.

Teoridel:
Torsdag 15. oktober mellom kl. 19-21 (kommer tilbake til lokale, men det blir i Åsane)

Praktisk kurs:
Sted: Almåsgårdene, vernemur Kalles løe
Fredag 16. oktober mellom 0900-1630.
Lørdag 17. oktober mellom 0900-1630.

Pris for kurset er kr. 1900,-
Kursavgiften inkluderer drikke og varm lunsj fredag og lørdag på Almåsgårdene. Deltakerne må selv sørge for egnet arbeidstøy og anbefalt verneutstyr (hjelm, vernebriller, hørselsvern og vernesko (sko med vernet tupp)

Det er bare mellom 8 og 10 plasser på dette kurset, så her er det prinsippet om førstemann til mølla som gjelder.

Hvis det skulle være større interesse enn det er plasser så er det bare fint – og vil sikre at vi kan arrangere flere kurs.

Påmelding og innbetaling av kursavgift
Siden det er et svært begrenset antall plasser, kan vi ikke risikere påmelding og uteblivelse fra kurset. Det vil derfor være bindende påmelding og krav om betaling av kursavgift på forhånd til Åsane Historielags kontonummer: 3637.24.67023
(I praksis vil de bety at om ikke kursavgiften er betalt innen 10.oktober vil plassen bli tilbudt en annen).  
Vil du melde deg på eller har spørsmål? Ta kontakt med Åsane Historielag v/Marianne Herfindal Johannessen, epost: aasane.historielag@gmail.com eller telefon 41146836 (NB: etter kl. 1600 på hverdager)  

Torsdag, 15 oktober, 2015 - 19:00 til Lørdag, 17 oktober, 2015 - 16:30