Prof. John Ragnar Myking holder foredrag om "Strilekrigen" i 1765

Åpent foredrag om "Strilekrigen"
Torsdag 26.02.2015 kl. 1900 i Åsatun, storsalen 
Prof. John Ragnar Myking holder foredrag om "Strilekrigen". 

Strilekrigen i 1765 er en av de mest kjente norske bondeopprørene.  I over to døgn i april 1765 okkuperte flere tusen striler Bergen og de gav seg ikke før de fikk tilbakebetalt den forhatte ekstraskatten de aksjonerte mot.  Aksjonen satte en støkk både i embetsmenn og borgerskap. Borgermesteren i  Bergen opplevde det som en «rasende strøm, der ikke kunde standses, førend den havde taget sit eget ubændige og selvraadige løb». 

Foredraget er gratis og åpent for alle! 
Etter foredrag blir det avholdt årsmøte for medlemmer i Åsane Historielag. 

Torsdag, 26 februar, 2015 - 19:00 til Fredag, 27 februar, 2015 - 19:45