Aktivitetskalender

Torsdag, mars 1, 2018

Hele dagen
 
 
Før 01
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foredrag av statsarkivar Yngve Nedrebø om ”DNA i slektsgranskning" og informasjon om testprosjekt i Åsane

Foredrag av statsarkivar Yngve Nedrebø om ”DNA i slektsgranskning" og informasjon om testprosjekt i Åsane

DNA i slektsgranskning - hvor kommer Åsanes "urbefolkning" fra? 

Vi vil vite mer om «urbefolkningen» i Åsane og hvor den kommer fra (Britiske øyer, Finland etc). Vi har derfor kjøpt inn en del DNA-tester til bruk i slektsgranskning. Har du rein farslinje (far- farfar- farfars farfar etc som ender i Åsane) eller rein morslinje (der mor- mormor-oldemor –oldemors oldemor ender opp i Åsane) kan du være testperson i prosjektet uten kostnad. Sjekk bygdebøkene og/eller ta kontakt på aasane.historielag@gmail.com

Sted: Åsatun, storsalen

Kl. 1830: Statsarkivar Yngve Nedrebø holder foredrag om DNA i slektsgranskning og gir ytterligere informasjon om testing og testpersoner.

Foredraget er åpent for alle, men årsmøtet etterpå er bare for medlemmer.

Lett servering!

Torsdag, 1 mars, 2018 - 18:30
18:30
 
 
 
 
Årsmøte i Åsane Historielag

Årsmøte i Åsane Historielag

Innkalling til årsmøte i Åsane Historielag 1/3-2018                       

Dag/dato:           Torsdag 1. mars 2018                                                                                                           
Tid:                       2000 – 2100
Sted:                    Åsatun, storsalen

Det innkalles med dette til årsmøte i Åsane Historielag. Før årsmøtet blir det foredrag om DNA i slektsgransking ved statsarkivar Yngve Nedrebø.
Denne første delen av møtet er åpent for alle interesserte. Årsmøtet starter kl. 2000 og er kun for medlemmer i historielaget. Det blir servert kaffe og noe å bite i.

Saksliste:
Sak 01: Åpning og godkjenning av innkalling
Sak 02: Valg av årsmøtefunksjonærer
Sak 03: Godkjenning av sakslisten
Sak 04: Styrets årsmelding for 2017
Sak 05: Godkjenning av regnskap
Sak 06: Styrets budsjett for 2018
Sak 07:  Fastsettelse av styrehonorar
Sak 08:  Fastsettelse av kontingent
Sak 09:  Saker meldt fra styret
Sak 10   Saker meldt fra medlemmer
Sak 11:  Valg

Eventuelle saker må være styret i hende senest en uke før møtet.
Sakene meldes til Åsane historielag pr. e-post: aasane.historielag@gmail.com
eller pr. post til: Åsane historielag, postboks 200, Øvre Ervik 5876 Bergen

Med vennlig og historisk hilsen
for styret i Åsane historielag

Marianne Herfindal Johannessen (s)                                                                    Bjørn Villy Mjelde (s)
leder                                                                                                                            sekretær

Vedlegg:              1) Saksdokument med innstilling til vedtak
                            2) Styrets årsmelding 2017
                            3) Regnskap for 2017 + 3B Revisjonsberetning
                            4) Budsjett for 2018
                            5) Innstilling fra valgkomiteen
 

Torsdag, 1 mars, 2018 - 20:00 til 21:00
20:00 til 21:00