Åsabuen nr. 6, okt. 2005

Innhold

 • Fra redaktøren
 • Marianne Herfindal Johannessen: "Minneord om Arne Eikås"
 • Historielaget presenterer: "Forfatter av Åsane Bygdebok, gårdshistorie - Frode Fyllingsnes"
 • Historielaget presenterer: "Forfatter av Åsan e Bygdebok, slektshistorie - Kenneth Bratland"
 • Jostein Buanes: "Øvre Ervik rundt 1960 – mitt barndomsparadis"
 • Magnhild Kitty Gjertsen: "Oppvekst i barakk på Fagerdalens batteri"
 • Irene Nygård Alvheim: "Nygård"
 • Magnus Nygård: "Kvinna"
 • Marianne Herfindal Johannessen: "Åsane i hundre - en reise i tekst og bilder - rettelser til bildetekster"
  Marianne Herfindal Johannessen: Ny bok: "Fattigfolk - i Bergens stift 1755-2005"
 • Lillian Koehler: Peder Eriksen Ervig, en av mange skurker fra Åsane
 • Kenneth Bratland: "Fattige i Åsane på 1700-tallet"
 • Erling Slettebakken: "Eg og løo", "Løedikt" og "Min første skuledag"
 • Kildegjengivelse: "Dagen" 15/2-1957: "Eidsvåg og Åsane i vokster og von gjennom 70 år"
 • Marianne Herfindal Johannessen: "Åsabuer i hjemstavnsforhør"
Pris: 75,-