Åsabuen nr. 6, okt. 2005

Innhold

  • Fra redaktøren
  • Marianne Herfindal Johannessen: "Minneord om Arne Eikås"
  • Historielaget presenterer: "Forfatter av Åsane Bygdebok, gårdshistorie - Frode Fyllingsnes"
  • Historielaget presenterer: "Forfatter av Åsan e Bygdebok, slektshistorie - Kenneth Bratland"
  • Jostein Buanes: "Øvre Ervik rundt 1960 – mitt barndomsparadis"
  • Magnhild Kitty Gjertsen: "Oppvekst i barakk på Fagerdalens batteri"
  • Irene Nygård Alvheim: "Nygård"
  • Magnus Nygård: "Kvinna"
  • Marianne Herfindal Johannessen: "Åsane i hundre - en reise i tekst og bilder - rettelser til bildetekster"
    Marianne Herfindal Johannessen: Ny bok: "Fattigfolk - i Bergens stift 1755-2005"
  • Lillian Koehler: Peder Eriksen Ervig, en av mange skurker fra Åsane
  • Kenneth Bratland: "Fattige i Åsane på 1700-tallet"
  • Erling Slettebakken: "Eg og løo", "Løedikt" og "Min første skuledag"
  • Kildegjengivelse: "Dagen" 15/2-1957: "Eidsvåg og Åsane i vokster og von gjennom 70 år"
  • Marianne Herfindal Johannessen: "Åsabuer i hjemstavnsforhør"
Pris: 75,-