Åsabuen nr. 7, okt. 2006

Innhold

  • Fra redaktøren
  • Marie Fossen:"Sigarproduksjon i bygden"
  • Oddvar Blindheim: "Oppvekst ved "Veiaskiftet" i Eidsvåg"
  • Marianne Herfindal Johannessen: "Bydelsvandring til Stallane i Jordal"
  • Alvhild Selvik (1911-2002): "Minner"
  • Harald Sætre: "Katastrofebrann i Tellevik"
  • Oddbjørn Småland: "A/S Hylkje Ullspinneri"
  • Kenneth Bratland: "Forlis ved Mandal i 1861"
Pris: 75,-