Dagens leder i Åsane Tidende

Kulturvern i Åsane

er det noe vi har lært av denne historien, så er det at Bergen kommune ikke er noen god forvalter av historiske bygninger utenfor bykjernen.

Alle gode krefter i bydelen vår kan nå glede seg over at de verneverdige Almås-gårdene tilsynelatende er sikret for fremtiden. Vi skriver «tilsynelatende», for det er ennå et stykke igjen. Men i og med at Bergen kommune nå overtar eiendommen fra Bergen tomteselskap, en transaksjon som også velsignes av fylkesmannen, er første skritt tatt på det som kan bli en rekreasjonsperle for hele Åsane.

Det gamle våningshuset i Indre Hordvik, med historie tilbake til 1700-tallet, må derimot sette sin lit til en velvillig og bevaringsvennlig fremtidig eier. – Jeg er alltid fortvilet når jeg ser kulturminner forfalle uten å ha mulighet til å gripe inn, sa byantikvar Siri Myrvoll til Åsane Tidende 1. april i år, da vi skrev om at taket var ramlet inn på det gamle huset.

«Forfallet på bygningen gjør at det ikke er hensiktsmessig å opprettholde vedtaket mot riving på antikvarisk grunnlag» heter det fra byantikvaren nå, noe som ikke nødvendigvis er en kuvending, mer en fastslåing av tingenes tilstand.

Etat for byggesak og private planer bruker likevel denne uttalelsen som begrunnelse når de nå går inn for å gi Bergen tomteselskap tillatelse til å rive den historiske bygningen. Åsane historielag har klaget på vedtaket, og saken kommer derfor opp til politisk behandling. Endelig avgjørelse fattes ikke før fylkesmannen har sagt sitt. Dette er uansett et stykke fra de opprinnelig løfterike ordene fra byråd Iversen, som i et intervju med Åsane Tidende 5. april lovet å redde huset.

– Når det gjelder bygningsmassen på bruket i Indre Hordvik i dag, så vil fremtiden avgjøres av den klagesaken som nå kommer opp, sier hun nå, og er hakket mer defensiv. Samtidig ønsker det kommunalt eide Bergen tomteselskap å selge gårdsbygningene videre til en privat interessent.

Kanskje det er det beste som kan skje for denne delen av kulturarven vår. For er det noe vi har lært av denne historien, så er det at Bergen kommune ikke er noen god forvalter av historiske bygninger utenfor bykjernen. Selv kritiserer de gjerne private eiere som lar antikvariske Sandviksboder forfalle. Da nøles det ikke med å bruke nedsettende ord som «historieløs» og «spekulant».

Så opptrer altså et kommunalt eid aksjeselskap nøyaktig like nonsjalant overfor egen bygningsmasse. Ja, vi har forståelse for byrådens frustrasjon og maktesløshet. Og vi tror at tomtedirektør Frode Carlleif Hoff er oppriktig når han beklager at dette kunne skje. Det hjelper bare så lite.

1700-tallshuset i Indre Hordvik er sannsynligvis tapt for alltid, med unntak for det som kan reddes av innvendige deler.

Det er til å gråte over.