Ervik

Gnr: 
211 (gml. 111)

Postkort fra Erviken, poststemplet 1907

Gårdsbruk innerst i Eidsvågbukten. Gården Ervik tilhørte i førstningen av 1600-tallet Allehelgenskirkens gods. Den søndre delen skilt ut til Erviken hovedbygning, oppført i 1732, restaurert 1911, fredet i 1923. De nærmeste 40daa omkring bygningen (dels park, dels naturtomt) fredet 1984. Lyststedet ble anlagt av kjøpmann Christan Jürgens og eies fremdeles av slekten.

Kilde: Bergen byleksikon Lesestoff Jostein Buanes om barndomsparadiset Øvre Ervik rundt 1960 Under "Dokumenter" nedenfor er to artikler i pdf-format som har stått på trykk i Åsabuen. Det vil komme mer lesestoff og bilder fra Ervik etterhvert

Termreferanse: