Nå kan du se foredraget "Hagen på Baroniet i Rosendal" på YouTube