Hjortland

Gnr: 
205 (gml. 105)

gårdsbruk vest for Kråvatnet. Gården har vært i bondeeie iallfall siden førstningen av 1600-tallet, nå delt i fire bruk. Fortsatt gårdsdrift.

Kilde: Bergen byleksikon

Lesestoff
Det vil komme både bilder og lesestoff fra Hjortland om litt.

Termreferanse: