Morvik

Gnr: 
185 (gml. 85)
(av madra, rikt fiske, her særlig laks, eller av plantenavnet madra, nørrønt maðra, hvitmaure) gårdsbruk ved bukten nord for Tertnes. Gården lå i førstningen av 1600-tallet til Munkeliv klostergods, siden i bondeselveie. Gnr. 185/6 har hele tiden tilhørt samme slekt.
Kilde: Bergen byleksikon Ukjent bilde fra Morvik identifisert! Bydelsvandring i Morvik 15. april 2007

Termreferanse: