Søre Toppe

Gnr: 
184 (gml. 84)

Navnegård i Åsane, vest for fjellet Toppenipa (232 m.o.h.), Søndre Toppe var krongods til 1600-tallet. Fortsatt gårdsdrift. BOB reiste i begynnelsen av 1970-årene blokkbebyggelse i Toppe området.

Kilde: Bergen byleksikon

Les om Maisen Toppe som drev gardsbruk på gnr 187 Haukedal bnr 4 Viken.

Termreferanse: