Storøen

Gnr: 
210 (gml. 110)
(gårdsbruk på øyen av samme navn i Eidsvågbukten. Storøen, gnr. 210, bnr. 1, har et areal på 40 daa, og er siden 1956 Bergen kommunes eiendom. Til 1972 var den stilt til rådighet for Bergen havnevesen for ulike formål, senere i bruk som båtopplag for lystfartøyer og til friluftsformål. Gården ble skilt ut fra Åstveit gård til Lars Monsen Jordal i 1816. Eiendommen ble kjøpt av Lauritz Evje 1872. Sønnen Gerhard som overtok i 1908, drev en limfabrikk som ble solgt i 1932 da Bergens Seilforening kjøpte øyen for å bruke den til havn og båtopplag. Foreningen solgte til Bergen kommune i 1956. Under en av sine eskapader fra Rådstuen i Bergen i 1820-årene, søkte Gjest Baardsen tilflukt på Storøen.
Kilde: Bergen byleksikon Storøen Utsikt mot Storøen og Eidsvågsneset fra Snekkerplassen, Nedre Åstveit. (Foto: Lillian Koehler) Lesestoff Det vil komme lesestoff og bilder fra Storøen etterhvert

Termreferanse: