Om oss

Historikk
Åsane Historielag ble stiftet i 1994. Åsane bydel, kulturavdelingen, var initiativtaker til at laget ble stiftet. Første formann var Erling Skjeldal. Senere har Eldbjørg Olsen og Erik Toppe vært ledere. Marianne Herfindal Johannessen har vært leder siden 2000.

Hva driver vi med?
Åsane Historielag er et aktivt lag med mange interesseområder. Vi begynte å utgi sogeskriftet Åsabuen i 2001. I begynnelsen utga vi bare et nummer årlig, men de siste årene kommer det et nummer om våren og et om høsten. Vi arrangerer bydelsvandringer, medlemsmøter med foredrag, har medlemmer som arbeider med registrering av kilder og bygninger og et eget intervjuteam som intervjuer eldre åsabuer.

Jubileumsbok
I 2004 feiret Åsane Historielag 10 år og det var samtidig 100 år siden Åsane ble en egen kommune. Marianne Herfindal Johannessen utga boken "Åsane i hundre" som kan fås kjøpt via laget.

Oppdatering av medlemsregisteret vårt m.m.
Av praktiske grunner vil vi gjerne få oppdatert de opplysningene vi har om våre medlemmer og deres adresser m.m. Derfor ber vi om tilbakemelding fra dere medlemmer, tilbakemeldingen kan skje via post eller epost.

 1. Har du epostadresse og vil ha informasjon fra oss sendt elektronisk istedenfor som brevpost?
 2. Hvis ja, send oss en epost med navnet ditt til lene.b.vikre@gmail.com (kasserer)
 3. Fødselsår – vi får spørsmål fra bl.a. fra kommunen om alderssammensetning på medlemmene i laget. Det er derfor veldig fint om dere kan oppgi fødselsåret deres til oss.
 4. Hvilket telefonnumre kan dere nås på.
 5. Kan du/dere tenke dere å være mer aktive medlemmer, f.eks. å delta i arbeid med:
 • Intervjuer av eldre åsabuer
 • Registrering av bygninger
 • Edb-registrering av historiske kilder
 • Være med i en arrangementskomite
 • Være med på en liten oppussingsjobb av nytt lagerrom i Åsatun
 • Være med på å holde åpent kontor for historielaget i Åsatun
 • Bidra på andre måter?

SEND tilbakemelding til: Åsane Historielag, Postboks 200 Øvre Ervik, 5876 Bergen eller send påmelding pr epost