Blindheim

Familiebilde fra Blindheim

Bildetekst: FAMILIEN MIN: Familiebilde frå rett etter krigen: Far min "Oppe Bernt" (1911-2004), mor Signy (f. Grimen), Ragnhild til venstre og Olaug til høgre. Bildet er utlånt av Ragnhild Natland

Blindheim

Gnr: 
204 (gml. 104)
Gårdsbruk nord for Kråvatnet. Gården var fra førstningen 1600-tallet en del av Munkeliv klostergods. Fortsatt jordbruksdrift.
Kilde: Bergen byleksikon På Blindheim er det fremdeles gårdsdrift, så her er det fortsatt mulig å kjenne seg igjen på eldre bilder. Utsikt over nordre Blindheim Bildet under viser utsikten over nordre Blindheim på slutten av 1950-tallet. dagens E-16, Arnaveien, går i dag øverst i venstre bildekant, I bakgrunnen er Mellingen og Rimmaskaret.
Abonner på RSS - Blindheim