Åstveit

Pøbelstreker blant "den opvoxende Ungdom her paa Gaarden Aastvedt"

Det at voksne kritiserer de yngres oppførsel er et velkjent fenomen i dag. Slik var det selvsagt også i tidligere tider. Fra Åsane finnes det en anmeldelse, der proprietæren¹ på Åstveit, Gustav Albert Meyer, anmelder noen ungdommer og fedre blant husmannsfamiliene på Åstveit. Gustav Albert Meyer var proprietær, eier av tønnefabrikken på Åstveit og møller. I løpet av 1875 og 1876 anmeldte han flere personer og forhold til lensmannen i Hamre. Den første anmeldelsen gjaldt det som må kunne kalles pøbelstreker og innføres i sin helhet:

Åstveit

Gnr: 
209 (gml. 109)
Gårdsbruk øst for Eidsvågen og Åstveitvågen. Gården var opprinnelig en del av den gamle storgården Eid, og var en del av Allehelgenskirkens gods til førstningen av 1600-tallet. På 1900-tallet er flere private og offentlige bygninger og anlegg oppført på gårdens gamle grunn, bl.a. Sjømennenes Helseheim, Åstveit sjukeheim, Kalvatræet skole, Åsane stadion og bane for Bergen golfklubb.

Kilde: Bergen byleksikon "Bilder fra Åstveit Vil komme etterhvert. (Trykk på bildene så kommer de opp i stort format, og du kan bla fra bilde til bilde)

Abonner på RSS - Åstveit