Storøen

Storøen

Gnr: 
210 (gml. 110)
(gårdsbruk på øyen av samme navn i Eidsvågbukten. Storøen, gnr. 210, bnr. 1, har et areal på 40 daa, og er siden 1956 Bergen kommunes eiendom. Til 1972 var den stilt til rådighet for Bergen havnevesen for ulike formål, senere i bruk som båtopplag for lystfartøyer og til friluftsformål.
Abonner på RSS - Storøen