Styret

Leder
Marianne Herfindal Johannessen

Nestleder
Ida Sofie Tertnes

Kasserer
Aasta Karin Kalvik Haukås

Sekretær
Bjørn Villy Mjelde

Styremedlemmer
Jarmund Kalvik
Kenneth Bratland
Eva Koch

Varamedlemmer
Rolf Oehem
Kjell Færås
Kaare Løvli Enæs

Revisor
Eva Benedicte Norman

Valgkomite
Elisabeth Hjelset Gjerde
Lars Sørgard
Tormod Tertnes
 

Webredaktør
Marianne Herfindal Johannessen