Styret

Leder
Marianne Herfindal Johannessen

Nestleder
Elisabeth Gjerde Hjelseth

Kasserer
Lene Vikre

Sekretær
Aud Toppe Christensen

Styremedlemmer
Ida Sofie Tertnes
Jarmund Kalvik
Knut Eide

Varamedlemmer
Agnar Sætre
Helge Sætre
Evy Ann Minde Nordahl

Revisor
Eva Benedicte Norman

Valgkomite
Aasta Kalvik Haukås
Lars Sørgard
Tormod Tertnes

Webredaktør
Marianne Herfindal Johannessen