Tradisjonskalender for Åsane

Forsiden av Tradisjonskalender for Åsane 2013
Bildet viser elever fra Salhus skole på tur til Salhusfjellet i 1955. Fra venstre:Wenche Marie Langeland, Inger Irene Sjursæter, Vigdis Selvik, Eva Gudveig Toppe, Anny Margot Horne, May Johanne Nygård, Lillian Nepstad, Bodil Kjellaug Nyheim, Sylvi Nesse, Bente Karin Nilsen, Jorunn Karin Mjelde og Laila Fotland. Øyen til venstre er Flatøy, bak denne er Isdalstø, til høyre sees Knarvikområdet som ikke var utbygd da bildet ble tatt. Utlån: Laila Nesse

Trykk på bildet for å se det i stort format!

Onsdag 31.10.2012 lanseres Tradisjonskalender for Åsane 2013 på Hitland gjestegard.  Dette er den tredje kalenderen vi gir ut. Den inneholder de gamle merkedagene og gamle bilder fra Åsane. I år er det bilder fra Salhus, Tellevik, Klauvaneset, Falkanger, Hylkje, Vågsbotn/Eikås, Nyborg, Flaktveit og Mjølkeråen.
Kalenderen selges for kr. 100,- (+ evt. porto)
Overskuddet går til historielagets prosjekt med å få gjenreist torvhuset på Eikås i Vågsbotn.