Åsabuen nr. 8, apr. 2007

Innhold

  • Fra redaktøren
  • Oddbjørn Strømsnes: "Oddbjørn Strømsnes forteller"
  • Marie Fossen: "Harald Brurås forteller til Marie Fossen"
  • Marie Fossen: "Varde Fabrikker på Eidsvågneset"
  • Ragnhild Evelyn Natland: "Å vokse opp på Blindheim i etterkrigstida"
  • Harald Sætre: "Ola Sætre – soldat og heidersmann"
  • Gunvor Lotsberg: "Om Kaare Lotsberg"
  • Kaare Lotsberg: "Glimt fra kulturlivet i Eidsvåg før i tiden"
Pris: 75,-