Øvre Eide

Gnr: 
215 (gml. 115)

Gårdsbruk på vestsiden av Jordalsvatnet i Eidsvåg. Til 1600-tallet tilhørte gården Allehelgenskirkens gods. Fortsatt gårdsdrift. Tomt utskilt til Vestlandske Salslag.

Kilde: Bergen byleksikon

Om betydningen av navnet Øvre Eide (og Eidsvåg)
I O. Ryghs Norske Gaardsnavne, står dette å lese om Øvre Eide:

115. Eid øvre. Kaldes ø2vrei. -- Øffreeidt 1563. Offreed 1567. Øffreeidt 1620. Øfre Eide 1667. 1723. *Eið n. (Indl. S. 48). "Formodentlig har GN. 116 opr. hedet Nedre Eid." O. R. "Eidet" maa være den korte Landstrækning mellem Eidsvaagen og Eidsvaagvandet.

Kilde: O. Ryghs Norske Gaardsnavne

I tillegg til å vise de ulike skrivemåtene av navnet, f.eks. at det i 1563 ble skrevet Øffreeidtt, har Rygh en tolkning av hva navnet kommer av. Eidet skal da være det korte stykket mellom Eidsvåg og Eidsvågvannet. Han antar at Eidsvåg opprinnelig har hett "Nedre Eid". En annen forklaring kan være at Eid har noe med vei å gjøre, altså at Øvre Eide vil bety (ved) den øvre veien, mens Nedre Eide ville være ved den nedre veien, tilsvarende Eidsvåg, veien ved sjøen/vågen.

"Bilder fra Øvre Eide
Både gamle og nye bilder fra Øvre Eide vil komme på plass etterhvert.
(Trykk på bildene så kommer de opp i stort format, og du kan bla fra bilde til bilde)

Lesestoff
Det er noe lesestoff på nett om Øvre Eide

Les for eksempel om restaureringen av våningshuset på Øvre Eide. Arild Nydegger Øvre-Eides slekt overtok gårdsbruket på 1870-tallet, men antikvariske undersøkelser av våningshuset viser at det inneholder bjelker tilbake til 1500- og 1600-tallet.
Rønne ble perle

Det vil komme bilder og mer lesestoff om Øvre Eide etter hvert

Lenker
Les mer om historien til Øvre-Eide gård på deres eget nettsted Øvre-Eide gård

Termreferanse: