Gårdene

Eikås

Gnr: 
202 (gml. 102)

Klyngetun, Eikås. Foto: Rasmus Eikås ca. 1925, utlån: Rolf Eikås.

Almås

Gnr: 
197 (gml. 97)
Utsikt over (øvre) Almås bnr. 1 og 4. Utlån: Åsane Historielag

Eidsvåg

Gnr: 
216 (gml. 116)

(norrønt Eiðvágr, av eið, eid, og vágr, våg). Gnr. 216, gårdsbruk på sør- og vestsiden av Eidsvågsbukten. I førstningen av 1600-tallet tilhørte den Allehelgenskirkens gods.

Eidsvåg hørte til det jordegods som sammen med Sandviken tilfalt lensherren Erik Rosenkrantz etter makeskifte med Kronen 1560, men som i motsetning til Sandviken gikk tilbake til Kronen ved hans død 1575. Elven Jordalsvatnet hadde fra 1600-tallet et møllebruk, der Chr. Petersen 1896 grunnla Eidsvåg fabrikker.

Øvre Eide

Gnr: 
215 (gml. 115)

Gårdsbruk på vestsiden av Jordalsvatnet i Eidsvåg. Til 1600-tallet tilhørte gården Allehelgenskirkens gods. Fortsatt gårdsdrift. Tomt utskilt til Vestlandske Salslag.

Kilde: Bergen byleksikon

Om betydningen av navnet Øvre Eide (og Eidsvåg)
I O. Ryghs Norske Gaardsnavne, står dette å lese om Øvre Eide:

Jordal

Gnr: 
214 (gml. 114)

gårdsbruk sørøst for Jordalsvatnet. Gården var opprinnelig en del av den gamle storgården Eid, hørte på 1600-tallet til Lungegårdsgodset, nå tre bruk. Fortsatt gårdsdrift.

Kilde: Bergen byleksikon

I Jordal er det fremdeles gårdsdrift, så her er det fortsatt mulig å kjenne seg igjen på eldre bilder.

Bilde fra Jordal
vil komme etter hvert
(Trykk på bildene så kommer de opp i stort format, og du kan bla fra bilde til bilde)

Det vil komme mer utfyllende bildetekst etter hvert.

Øvre Selvik

Gnr: 
213 (gml. 113)

(norrønt Seljuvik, etter trenavnet), navnegård i Åsane på nordsiden av Jordalsvatnet, var opprinnelig en del av den gamle storgården Eid. Øvre Selvik, Gnr. 213, hørte til 1600-tallet under Munkeliv klostergods.

Kilde: Bergen byleksikon

Bilde fra Øvre Selvik
vil komme etter hvert
(Trykk på bildene så kommer de opp i stort format, og du kan bla fra bilde til bilde)

Det vil komme mer utfyllende bildetekst etter hvert.

Lesestoff

Nedre Selvik

Gnr: 
212 (gml. 112)

(norrønt Seljuvik, etter trenavnet). Navnegård i Åsane på nordsiden av Jordalsvatnet, var opprinnelig en del av den gamle storgården Eid. Nedre Selvik, gnr. 212 i bondeselveie siden 1600-tallet. Fortsatt gårdsdrift.

Kilde: Bergen byleksikon

På Nedre Selvik er det fremdeles gårdsdrift, så her er det fortsatt mulig å kjenne seg igjen på eldre bilder.

Bilde fra Nedre Selvik
vil komme etter hvert
(Trykk på bildene så kommer de opp i stort format, og du kan bla fra bilde til bilde)

Storøen

Gnr: 
210 (gml. 110)
(gårdsbruk på øyen av samme navn i Eidsvågbukten. Storøen, gnr. 210, bnr. 1, har et areal på 40 daa, og er siden 1956 Bergen kommunes eiendom. Til 1972 var den stilt til rådighet for Bergen havnevesen for ulike formål, senere i bruk som båtopplag for lystfartøyer og til friluftsformål.

Åstveit

Gnr: 
209 (gml. 109)
Gårdsbruk øst for Eidsvågen og Åstveitvågen. Gården var opprinnelig en del av den gamle storgården Eid, og var en del av Allehelgenskirkens gods til førstningen av 1600-tallet. På 1900-tallet er flere private og offentlige bygninger og anlegg oppført på gårdens gamle grunn, bl.a. Sjømennenes Helseheim, Åstveit sjukeheim, Kalvatræet skole, Åsane stadion og bane for Bergen golfklubb.

Kilde: Bergen byleksikon "Bilder fra Åstveit Vil komme etterhvert. (Trykk på bildene så kommer de opp i stort format, og du kan bla fra bilde til bilde)

Sider

Abonner på RSS - Gårdene