Lid

Gnr: 
207 (gml. 107)
gårdsbruk ved Liavatnet. Tilhørte Munkeliv klostergods til førstningen av 1600-tallet. Utbygning i 1970- og 1980-årene med bl.a. skoler, samfunnshus og diverse næringsbygg.
Kilde: Bergen byleksikon Li er de siste tredve årene sterkt utbygd med blokk- og rekkehusbebyggelse på Li, samt industriområdet på Liamyrane. De gamle gårdshusene på Li er fremdeles her, selv om de kan være vanskelige å få øye på. I området er det både skoler og barnehager. "Før og nå" bilder som viser litt av utviklingen på Li Dette er bilder vi har fått bruke av fotograf Helge Sunde. (Trykk på bildene så kommer de opp i stort format, og du kan bla fra bilde til bilde) Li og Liaflaten før 1975 Utsikt over Li og Liaflaten 2004 Lesestoff Det er en del lesestoff på nett om Li, ikke minst fordi det på Li og Saurås under 2. verdenskrig lå fangeleirer for sovjetiske krigsfanger. Behandlingen av fangene var under enhver kritikk, svært mange ble skutt og drept. Fangeleiren på Saurås, like nedenfor Åsane gamle kirke Bildet viser fangeleiren på Saurås. Bildet er fotografert fra et vakttårn av en ukjent tysk soldat. Vi kjenner ikke til at det eksisterer bilder av fangeleiren på Lid. Nedenfor kan du lese mer om sovjetiske krigsfanger i Åsane Fangeleirer og henrettelser i Åsane Åsabuen Michael Stokke, har gjennom mange år drevet forskning og samlet informasjon om sovjetiske krigsfanger i sør-Norge. I boken: ”Åsane i hundre – en reise i tekst og bilder ” som kom ut i 2004, skrev han om ”Lid og Saurås, to fangeleirer for sovjetiske krigsfanger i Åsane ". Du kan lese hele artikkelen hans som pdf-fil nedenfor. Det vil komme bilder og mer lesestoff om Li Lenker Sovjetiske krigsfanger i Norge

Termreferanse: