Ulvesæter

Gnr: 
189 (gml. 89)

ULSET - ULSÆTER - ULVESÆTER

Gnr. 189, til 1600-tallet tilhørte gården Lungegårdsgodset; fortsatt gårdsdrift. På den opprinnelige eiendommen er det i 1970- og 1980-årene reist samfunnshus, Ulsetskogen skole og paviljong, Åsane brannstasjon, butikksentre og offentlige og private servicesentre (Åsane Senter).

Kilde: Bergen byleksikon

Lesestoff
Her kan du lese litt om hvordan det har forandret seg på Ulvesæter og Myrdal
Fortiden finnes et steinkast fra Ikea

Det vil komme mer av både lesestoff og bilder fra Ulvesæter

Termreferanse: