Haukås

Gnr: 
199 (gml. 99)

Gårdsbruk mellom Haukåsvatnet og Sørfjorden. Gården tilhørte i førstningen av 1600-tallet Lungegårdsgodset, i bondeeie iallfall fra tidlig på 1700-tallet. Omfatter nå 8 bruk hvorav enkelte har gårdsdrift. Bergen Travpark er utskilt fra eiendommen.

Kilde: Bergen byleksikon

Lesestoff
Breistein, Brurås og Haukås

Det er mye lesestoff på nett om Haukås, ikke minst skyldes dette at miljøsjef i Bergen kommune, Håvard bjordal, i 2002 fant elve(perle)muslinger i Haukåsvassdraget.

Perlene på Haukås
Perletyveri i Haukåselven
Håp for vipene på Haukås

Nedenfor kan du lese en BT-reportasje fra en bydelsvandring til den tidligere husmannsplassen Hetlevik under Haukås
Vandring i urskogen på Hylkje

Det vil komme mer av både lesestoff og bilder fra Haukås

Termreferanse: