Rolland

Gnr: 
208 (gml. 108)
Gårdsbruk øst for Åstveit. Navnet, tidligere skrevet Rødland, kan opprinnelig være Røyrland, av røyr, siv. Gården var krongods til 1600-tallet. Fortsatt gårdsdrift. 1976 ble det utskilt tomter til Storåsen, Rolland og Kollåsen skoler samt næringsbygg. 1983 ble deler av Arken senter bygd på eiendommen der også et samfunnshus ble reist i 1984.
Kilde: Bergen byleksikon Før og nå-bilder fra Rolland Dette er bilder vi har fått bruke av fotograf Helge Sunde. (Trykk på bildene så kommer de opp i stort format, og du kan bla fra bilde til bilde) Først to bilder som viser Rolland i 1974 og i 2004 Rolland i 1973. Foto: Helge Sunde, 1973. Bildet viser Rolland etter utbyggingen. Foto: Helge Sunde, 2004. Utsikt mot gårdene øverst på Rolland i 1975 og i 2004 Utsikt mot toppen av Rolland 1975. Foto: Helge Sunde, 1975. Utsikt mot toppen av Rolland 2004. Foto: Helge Sunde, 2004 Midtbygda Rolland hører til det området vi i dag kaller Midtbygda som nå domineres helt av de store kjøpesentrene og motorveien gjennom Åsane. Midtbygda omfatter foruten Rolland, matrikkelgårdene Ulvesæter (Ulset) Myrdal og Saurås. Fra bondeland til handleland Tidligere var dette området midt i hjertet av Åsane - Åsamyrane - preget av gårdsdrift, og et heller myrlendt landskap. På 1970-tallet var dette området midt i hjertet av Åsane – Åsamyrane – preget av gårdsdrift, og et heller myrlendt landskap. Her lå gårdsbruket ”Rosenkilde” hvor Åsane senter og Arken i dag ligger. Her lå også den tidligere skyss-stasjonen "Hesthaugen” – i dag mest kjent på grunn av Roalds kro, små grusveier og spredt bebyggelse med eneboliger og gårdsbruk. Det forelå alt fra tidlig på 1900-tallet planer om å gjøre Åsamyrane om til bølgende kornåkre, ved hjelp av et storstilt dreneringsarbeid. Arbeidet ble satt i drift på 1950-tallet, da ble også kanalen mellom Langavatnet og Haukedal bygget ved at vannstanden i Dalaelven ble senket og elveløpet rettet opp slik at det ble rettere. Planene om å skape jordbruksland av Åsamyrane ble oppgitt på slutten av 1960-tallet, blant annet fordi jordkvaliteten ikke var god nok. Området ble frigitt som jordbruksland og resultatet av planene om et enormt jordbruksland ble isteden en motorvei gjennom et handleland (Arken, Ikea, Åsane senter og Gullgruven). Dette er det Åsane de fleste som ikke selv bor her forbinder med Åsane. Sprengte stenbro fra 1700-tallet Et annet resultat av dette arbeidet med å utvikle Midtbygda til slik det er i dage, var at den praktfulle Håbroen fra 1700-tallet ble sprengt bort i 1959. I ettertid er det lett å se at dette er en tragedie med tanke på hvilket flott kulturminne dette hadde vært å ha i dagens Åsane. Ved å sette det på spissen, er det omtrent som om man skulle revet Bryggen i Bergen! Lesestoff Åsane Historielag var behjelpelig med å skaffe til veie gamle bilder til utsmykkingen av nye Åsane terminal, les mer: Om åpningen av nye Åsane terminal Et av bildene som nå er i glassveggene på Åsane terminal er dette bildet fra Rolland som viser Åsanes første busskur. Dette ble satt opp i 1952 i Hesthaugen. Åsanes første busskur Åsanes første busskur Det vil komme mer lesestoff og flere bilder fra Rolland etterhvert

Termreferanse: