Rolland

Midtbygda

Det området vi i dag kaller Midtbygda er nå helt dominert av de store kjøpesentrene og motorveien gjennom Åsane. Midtbygda omfatter matrikkelgårdene Rolland, Ulvesæter (Ulset) Myrdal og Saurås. Fra bondeland til handleland Tidligere var dette området midt i hjertet av Åsane - Åsamyrane - preget av gårdsdrift, og et heller myrlendt landskap.

Rolland

Gnr: 
208 (gml. 108)
Gårdsbruk øst for Åstveit. Navnet, tidligere skrevet Rødland, kan opprinnelig være Røyrland, av røyr, siv. Gården var krongods til 1600-tallet. Fortsatt gårdsdrift. 1976 ble det utskilt tomter til Storåsen, Rolland og Kollåsen skoler samt næringsbygg. 1983 ble deler av Arken senter bygd på eiendommen der også et samfunnshus ble reist i 1984.
Kilde: Bergen byleksikon Før og nå-bilder fra Rolland
Abonner på RSS - Rolland