Midtbygda

Det området vi i dag kaller Midtbygda er nå helt dominert av de store kjøpesentrene og motorveien gjennom Åsane. Midtbygda omfatter matrikkelgårdene Rolland, Ulvesæter (Ulset) Myrdal og Saurås. Fra bondeland til handleland Tidligere var dette området midt i hjertet av Åsane - Åsamyrane - preget av gårdsdrift, og et heller myrlendt landskap. På 1970-tallet var dette området midt i hjertet av Åsane – Åsamyrane – preget av gårdsdrift, og et heller myrlendt landskap. Her lå gårdsbruket ”Rosenkilde” hvor Åsane senter og Arken i dag ligger. Her lå også den tidligere skyss-stasjonen "Hesthaugen” – i dag mest kjent på grunn av Roalds kro, små grusveier og spredt bebyggelse med eneboliger og gårdsbruk. Det forelå alt fra tidlig på 1900-tallet planer om å gjøre Åsamyrane om til bølgende kornåkre, ved hjelp av et storstilt dreneringsarbeid. Arbeidet ble satt i drift på 1950-tallet, da ble også kanalen mellom Langavatnet og Haukedal bygget ved at vannstanden i Dalaelven ble senket og elveløpet rettet opp slik at det ble rettere. Planene om å skape jordbruksland av Åsamyrane ble oppgitt på slutten av 1960-tallet, blant annet fordi jordkvaliteten ikke var god nok. Området ble frigitt som jordbruksland og resultatet av planene om et enormt jordbruksland ble isteden en motorvei gjennom et handleland (Arken, Ikea, Åsane senter og Gullgruven). Dette er det Åsane de fleste som ikke selv bor her forbinder med Åsane. Sprengte stenbro fra 1700-tallet Et annet resultat av dette arbeidet med å utvikle Midtbygda til slik det er i dage, var at den praktfulle Håbroen fra 1700-tallet ble sprengt bort i 1959. I ettertid er det lett å se at dette er en tragedie med tanke på hvilket flott kulturminne dette hadde vært å ha i dagens Åsane. Ved å sette det på spissen, er det omtrent som om man skulle revet Bryggen i Bergen!