Myrdal

Midtbygda

Det området vi i dag kaller Midtbygda er nå helt dominert av de store kjøpesentrene og motorveien gjennom Åsane. Midtbygda omfatter matrikkelgårdene Rolland, Ulvesæter (Ulset) Myrdal og Saurås. Fra bondeland til handleland Tidligere var dette området midt i hjertet av Åsane - Åsamyrane - preget av gårdsdrift, og et heller myrlendt landskap.

Myrdal

Gnr: 
188 (gml. 88)

(av norrønt Miðdalr, midtdalen, ifølge de eldste skriftlige former, men skriftformen kan være feil, og den egentlige betydning kan være Mýrdalr, myrdalen). Gnr. 188, gårdsbruk øst for Morvik. Til 1600-tallet lå den til Munkeliv klostergods. Fortsatt gårdsdrift. Siden 1960-årene er det utskilt tomter til samfunnshus, skoler og ulike næringsbygg, bl.a. Arken senter.

Kilde: Bergen byleksikon

Abonner på RSS - Myrdal