Gårdene

Sæterstøl

Gnr: 
196 (gml. 96)

Gnr. 196, gårdsbruk øverst i dalen norsvest for Haukåsvatnet. Gården var krongods til førstningen av 1600-tallet. Nå tre bruk, to med gårdsdrift.

Kilde: Bergen byleksikon

Lesestoff
Det vil komme både lesestoff og bilder fra Sæterstøl

Teigland

Gnr: 
195 (gml. 95)
Ingeborg Teigland (f. Gamman), ca. 1957. Bildet er tatt før Langavatnet vart senka. I bakgrunnen kan vi bl. a. sjå Kyrkjekrinsen Bedehus og den gamle paraplyfabrikken der Ingeborg jobba. Fotograf: Kristian Magnus Teigland. Utlån: Ingrid Helland f. Teigland.</body></html>

Espelid

Gnr: 
194 (gml. 94)

eller Espelen, av trenavnet asp, osp) gnr. 194, gårdsbruk ved nordenden av Langavatnet. Gården var krongods til førstningen av 1600-tallet. Omfatter nå to bruk med gårdsdrift.

Kilde: Bergen byleksikon Lesestoff Området som består av gårdene Angeltveit, Espelid, Mellingen og Vesterlid kalles Dalabygda. Det kan du lese mer om på bt.no Dalabygda Det vil komme både lesestoff og bilder fra Espelid

Mellingen

Gnr: 
193 (gml. 93)

(av norrønt Miðlingar, gården ved det midterste av tre vann, eller midt mellom Vesterlid og Espelid), gnr. 193, gårdsbruk på nordsiden av Langavatnet. Gården har vært i bondeeie siden førstningen av 1600-tallet. Nå delt i tre bruk, fortsatt gårdsdrift.

Kilde: Bergen byleksikon

Lesestoff
Området som består av gårdene Angeltveit, Espelid, Mellingen og Vesterlid kalles Dalabygda. Det kan du lese mer om på bt.no
Dalabygda

Vesterlid

Gnr: 
192 (gml. 92)

Gårdsbruk vest for Espelid. Til førstningen av 1600-tallet var gården en del av Lungegårdsgodset. Eies nå av Åsane kirke ved Opplysningsvesenets fond. Fortsatt gårdsdrift.

Kilde: Bergen byleksikon

Lesestoff
Området som består av gårdene Angeltveit, Espelid, Mellingen og Vesterlid kalles Dalabygda. Det kan du lese mer om på bt.no
Dalabygda

Det vil komme mer lesestoff og bilder fra Saurås etterhvert

Saurås

Gnr: 
190 (gml. 90)
(av norrønt saurr, søle, myrlende, gnr. 190 gårdsbruk øst for Ulset. Gården lå til førstningen av 1600-tallet til Munkeliv klostergods. Åsane (gamle) kirke ble oppført på gårdens grunn.
Kilde: Bergen byleksikon Lesestoff Fangeleiren på Saurås, like nedenfor Åsane gamle kirke Fangeleiren på Saurås. Bildet er fotografert fra et vakttårn av en ukjent tysk soldat.

Angeltveit

Gnr: 
191 (gml. 91)
Gnr. 191, gårdsbruk vest for Banntjørna. Tilhørte i førstningen av 1600-tallet Munkeliv klostergods. Fortsatt gårdsdrift. Tomter bl.a. utskilt til næringsdrift i 1960- og 1970 årene.

Kilde: Bergen byleksikon Lesestoff Området som består av gårdene Angeltveit, Espelid, Mellingen og Vesterlid kalles Dalabygda. Det kan du lese mer om på bt.no Dalabygda Det vil komme både lesestoff og bilder fra Angeltveit (Antvedt)

Ulvesæter

Gnr: 
189 (gml. 89)

ULSET - ULSÆTER - ULVESÆTER

Gnr. 189, til 1600-tallet tilhørte gården Lungegårdsgodset; fortsatt gårdsdrift. På den opprinnelige eiendommen er det i 1970- og 1980-årene reist samfunnshus, Ulsetskogen skole og paviljong, Åsane brannstasjon, butikksentre og offentlige og private servicesentre (Åsane Senter).

Kilde: Bergen byleksikon

Myrdal

Gnr: 
188 (gml. 88)

(av norrønt Miðdalr, midtdalen, ifølge de eldste skriftlige former, men skriftformen kan være feil, og den egentlige betydning kan være Mýrdalr, myrdalen). Gnr. 188, gårdsbruk øst for Morvik. Til 1600-tallet lå den til Munkeliv klostergods. Fortsatt gårdsdrift. Siden 1960-årene er det utskilt tomter til samfunnshus, skoler og ulike næringsbygg, bl.a. Arken senter.

Kilde: Bergen byleksikon

Haukedal

Gnr: 
187 (gml. 87)
Gnr. 187, gårdsbruk nord for Hesthaugvegen. Gården var krongods til førstningen av 1600-tallet. Haukedalen skole ble oppført på eiendommen.
Kilde: Bergen byleksikon Gårdstunet til bnr. 4 Viken under Haukedal. Det er malt av B. Skulstad og er utlånt av Sjur Arvid Toppe. Lesestoff

Sider

Abonner på RSS - Gårdene